Show simple item record

dc.contributor.authorGrimsmo, Anders
dc.contributor.authorLøhre, Audhild
dc.contributor.authorRøsstad, Tove
dc.contributor.authorGjerde, Ingunn
dc.contributor.authorHeiberg, Ina Heidi
dc.contributor.authorSteinsbekk, Aslak
dc.date.accessioned2019-01-21T09:13:40Z
dc.date.available2019-01-21T09:13:40Z
dc.date.created2016-10-06T16:26:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationTidsskrift for omsorgsforskning. 2016, 2 (2), 78-87.nb_NO
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2581403
dc.description.abstractEt av hovedmålene i samhandlingsreformen har vært at kommuner i samarbeid med sykehus skal kunne tilby helhetlige og integrerte tjenester før og etter sykehusopphold, basert på sammenhengende pasientforløp. Kommuner og foretak er derfor i den nye helse- og omsorgsloven blitt pålagt å inngå forpliktende samarbeidsavtaler om innleggelse og utskrivning av pasienter. Vi har fulgt noen sykehus og kommuner som sammen har forsøkt å utvikle helhetlige pasientforløp for KOLS, hjertesvikt, slag og hoftebrudd som også omfattet oppfølging i kommunen. Vi finner at spesialisering av tjenester og personell i primærhelsetjenesten for oppfølging av spesifikke diagnoser hverken er bærekraftig eller funksjonelt. I tillegg vil det å forlenge diagnosespesifikke forløp fra sykehus ut i kommunen bidra til fragmentering av tjenestene til eldre og kronisk syke. I noen av kommunene ble det utviklet og tatt i bruk generisk diagnoseuavhengige forløp. Det fungerte for disse kommunene og framstår som en mer bærekraftig modell. Nøkkelord: Samhandling, behandlingslinje, kommunehelsetjeneste, hjemmesykepleie, utskrivningsklare pasienter, multisyke pasienter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.relation.urihelhetlige_pasientforloep_gjennomfoering_i_primaerhelsetjene.pdf
dc.titleHelhetlige pasientforløp – gjennomføring i primærhelsetjenestennb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber78-87nb_NO
dc.source.volume2nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningnb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/ISSN.2387-5984-2016-02-02
dc.identifier.cristin1390025
dc.description.localcode© UNIVERSITETSFORLAGETnb_NO
cristin.unitcode194,65,20,0
cristin.unitcode194,67,80,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsmedisin og sykepleie
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record