Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKorsvold, Tora
dc.contributor.authorKaroliussen, Janne
dc.date.accessioned2018-12-05T12:52:02Z
dc.date.available2018-12-05T12:52:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576163
dc.description.abstractBarnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon utvikler seg i tråd med samfunnet rundt. Det norske samfunnet er blitt mer flerkulturelt og sammensatt med årene. Denne variasjonen i befolkningen vil også finne sted i barnehagens fellesskap. I forbindelse med et sammensatt samfunn brukes ofte begreper som mangfold og kultur. Denne studien tar for seg ulike tilnærminger til mangfolds- og kulturbegrepet, samt barnehagelærerens rolle som profesjonsutøver. Forfatterens egen forforståelse av at begrepene til tider er gitt en snever betydning, resulterte i en problemstilling som retter seg mot barnehagelæreres forståelse av begrepene og arbeid med mangfold og kultur i barnehagen. Studiens datamateriale er samlet inn ved bruk av kvalitativ metode i form av fokusgruppeintervju. Fokusgruppeintervju som metode ble valgt på grunnlag av dets styrke til å belyse normer for gruppers fortolkninger og praksiser. Det ble gjennomført et fokusgruppeintervju med tre deltakere, som resulterte i et fyldig datamateriale med diskusjoner og beskrivelser av pedagogisk arbeid med mangfold og kultur i barnehagen. Denne studien drøfter forståelser for mangfolds- og kulturbegrepet knyttet opp mot hvilke konsekvenser de kan ha for pedagogisk praksis. Barnehagelærerens arbeid med mangfold og kultur drøftes opp mot profesjonsutøvelse i barnehagen. Mangfold er i denne studien forstått som forskjellighet, der forskjelligheter er en berikelse for barnehagens fellesskap. Deltakerne i fokusgruppen vektlegger at fellesskapet i barnehagen er viktig, samtidig som man skal se hvert barn som enkeltindivider. Balansegangen mellom individ og fellesskap blir drøftet opp mot hverandre for å få innblikk i hvordan fellesskapet av individer kan fungere. Kultur blir i denne studien fremlagt som et svært komplekst begrep. Drøftingen dreier seg særlig om en statisk forståelse av kulturbegrepet som gjør barn til representanter for barnehagens mangfold. Mønstre i datamaterialet peker på en forståelse av kultur som en betegnelse på mennesker med samme nasjonal opprinnelse. Nasjonalitet som kategori i mangfold vises i denne studien som svært problematisk, da globale konflikter blir en del av barnehagens fellesskap som følge av en mer sammensatt befolkning. I møte med komplekse fenomener som kultur og mangfold, viser denne studien betydningen av kompetente profesjonsutøvere i barnehagen. Utvikling av egen kompetanse, tanker, verdier og holdninger er sentralt for at barnehagelæreren som profesjonsutøver skal lykkes med pedagogisk arbeid i møte med mangfold.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectFørskolepedagogikknb_NO
dc.titleProfesjonsutøvelse og kulturelt mangfoldnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel