Show simple item record

dc.contributor.advisorSigurjonsson, Johannes
dc.contributor.authorBrun, Aurora Nicolaisen
dc.date.accessioned2018-12-03T15:01:35Z
dc.date.available2018-12-03T15:01:35Z
dc.date.created2018-06-08
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19277
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2575855
dc.description.abstractMålet for arbeidet med denne oppgaven har vært å utforske mulige verdier av historiefortelling for designere og å formulere anbefalinger basert på denne utforskingen. Forskningsspørsmålet som har blitt forsøkt besvart er Hvordan kan historier og historiefortelling benyttes som et instrument for å skape forståelse i en designkontekst? . Det ble gjennomført en litteraturstudie og intervjuer med forskere for å få innblikk i hva historier betyr for mennesker. Ut fra disse ble et sett med temaer trukket ut og beskrevet. Disse belyser hvorfor og hvordan mennesker forteller historier. Anvendelser av historier i forskning blir også beskrevet. Med basis i temaene ble det foreslått anvendelser for en designer Deretter ble det gjennomført intervjuer med designere for å få et dypere innblikk i hva historier kan bety for designere. Ut fra samtalene ble et sett med temaer trukket ut og beskrevet. Disse temaene beskriver forskjellige aktiviteter og tilnærminger til historiefortelling i design. Med bakgrunn i temaene og resultatene fra foregående del ble anvendelser for designere foreslått. Med bakgrunn i foreslåtte anvendelser av historiefortelling i design ble et designprosjekt gjennomført. Dette ble gjennomført med en case som omhandlet å få hjelp fra eller å hjelpe fremmede. Designprosjektet utforsket anvendelsen av historier i design gjennom historiedrevne aktiviteter. Det endelige resultatet av oppgaven er todelt. Gjennom oppgaven har et forslag til Historiedrevet design blitt utarbeidet. Her beskrives en tilnærming til design med historiefortelling som kjerneprinsipp og en verktøykasse med historiedrevne aktiviteter. Oppgavens resultat er også temaene fra arbeidet med å forstå hva historier betyr for mennesker og hva historier betyr for designere. Disse konkretiseringene av sider ved historiefortelling forklarer sammen hvordan og hvorfor historiefortelling kan skape forståelse i designarbeid. Narrativer berører kjernen av det å være menneske og bruken av historiefortelling kan være en menneskelig forankring i en designprosess.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Interaksjonsdesign
dc.titleHistoriefortelling i design
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record