Show simple item record

dc.contributor.advisorAmundsen, Oscar
dc.contributor.authorSpjelkevik, Maiken
dc.date.accessioned2018-11-27T13:52:49Z
dc.date.available2018-11-27T13:52:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2575102
dc.description.abstractEn seksjon ved et offentlig helseforetak skulle endelig få flytte inn i et etterlengtet nybygg, og fire avdelinger skulle bli til en. Gjennom denne studien har jeg hatt som mål å finne ut av de ansattes opplevelsen av denne prosessen, og studiens problemstilling er nettopp det: ”Hvordan opplever de ansatte ved en seksjon ved helseforetaket flytteprosessen inn i nytt bygg?” Visjonen for prosessen har vært å involvere de ansatte, og det er lagt til rette for arbeidsgrupper, fagdager og god tilgang på informasjon. Det ble gjennomført et Q-metodologisk forskningsprosjekt med 21 informanter som representerte bredden av faggrupper. De gjennomførte hver sin Q-sortering med 40 utsagn som ble sortert ut fra mest likt til mest ulikt om sin opplevelse av endringsprosessen. Gjennom faktoranalysen av de 21 sorteringene kom jeg frem til tre faktorsyn som beskriver deres opplevelser. De tre faktorsynene er: Faktor 1 – Forsiktig optimisme, men krevende prosess og savner tydelig ledelse; Faktor 2 - Stort sett fornøyde, ser fremover og gleder seg til nytt bygg; og Faktor 3 – Vi tror ikke helt på at vi blir involvert - og hvem skal vi jobbe sammen med? Hovedtendenser fra faktorsynene ble diskutert opp mot relevant teori i diskusjonsdelen og ut fra oppgavens problemstilling. Funnene i studien viser at det er forskjellige opplevelser av medvirkning; noen opplever at de har hatt stor grad av medvirkning mens andre er sikre på at det har vært en skinnprosess. Noen er mer i tvil. Studien viser også til en usikkerhet som ligger hos flere informanter, spesielt knyttet til hvilken myndighet de har hatt i prosessen, avklaring av faggrupper og turnus og informasjon og tydelighet. Som en ekstra dimensjon kom det frem at hvordan man presenterer prosessen kan påvirke hvilken opplevelse de ansatte har av den.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectVoksnes læringnb_NO
dc.titleOpplevd medvirkning eller skinnprosess? En Q-metodologisk studie om hvordan de ansatte ved et helseforetak opplever en endringsprosessnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record