Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMjølsnes, Stig Frode
dc.contributor.advisorBerge, Bjørn Arne
dc.contributor.advisorAndersen, Jon Helge
dc.contributor.authorHeibø, Mari
dc.date.accessioned2018-11-05T15:02:23Z
dc.date.available2018-11-05T15:02:23Z
dc.date.created2006-06-09
dc.date.issued2006
dc.identifierntnudaim:1327
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571127
dc.description.abstractDet siste tiåret har det vært lagt stadig mer vekt på elektronisk samhandling i helsesektoren. Som en del av eNorgestrategien er elektroniske resepter planlag innført innen utgangen av 2008. Arbeidet med eResept har begynt og består av seks delprosjekter. Alle aktørene med unntak av pasientene har sine delprosjekter som skal knyttes opp mot den sentrale eReseptløsningen. Det er naturlig at sterke aktører med kommersielle og politiske interesser ønsker å verne om sine behov, men for pasientene blir det umulig å organisere seg i samme grad. Jeg har i denne oppgaven satt fokus på pasientene og sett på hvordan denne gruppens behov best kan ivaretaes i forhold til bruk av elektroniske resepter. Teorien om digitale skiller peker på at det med den sterke digitaliseringen av samfunnet vokser frem et skille mellom de med og de uten adgang til den nye teknologien samt mellom de med digital kompetanse og de uten. Digitaliseringen av samfunnet påvirker også helsevesenet og det blir naturlig å snakke om den digitale pasient. Vi ser et nytt skille mellom paisenter som bruker Internett til å finne informasjon om sin helsesituasjon og behandlingstilbud samt til å kommunisere med helsevesenet og pasienter som ikke makter nyttegjøre seg av denne muligheten. For å undersøke befolkningens holdninger til eResept har jeg valgt å gjennomføre en rekke intervjuer med personer i ulike aldersgrupper samt ett par sykepleiere fra hjemmesykepleien. Intervjuene gav meg muligheten til å gå i dybden og undersøke hvilke holdninger vanlige mennesker har rundt innføringen av eResept. Intervjuene gav også en bedre forutsetning for å gjennomføre en kvantitativ undersøkelse hvor jeg spurte over 300 personer en rekke spørsmål knyttet til eResept. Undersøkelsene viser at kun 1/5 av respondentene bruker ett fast apotek. Et klart flertall ser en fordel ved å slippe å ta med en papirresept til apoteket samtidig som flertallet allikevel ønsker å få med en huske-/kontrollapp fra legen. Den digitale kompetansen er høy blant respondentene, i alle fall når det kommer til å nyttiggjøre seg av informasjon og tjenester på Internett. De aller fleste har tilgang til Internett og nesten 100 % eier en mobiltelefon. Andelen synker for dem over 70 år. En overveiende stor andel ønsker tilgang til innsyn i sine gyldige resepter og blant alternativene for innsyn var Internett det klart mest populære alternativet Historikk var også ønsket av et flertall av respondentene. Både intervjuobjekter og respondenter av spørreundersøkelsen viste stor tillitt til apotekansatte og trygdeetaten og var ikke bekymret for at informasjon om dem kunne misbrukes. Oppgaven foreslår en løsning som bygger på disse funnene. Jeg har valgt en løsning med en sentral, nasjonal reseptbank slik som i det foreslåtte eReseptsystemet fra forprosjektet. Pasientene vil i begynnelsen få med en papirblankett selv om denne ikke er nødvendig for å hente ut resepter. Pasient/fullmektig kan hente ut varene på et hvilket som helst apotek/bandagist ved å oppgi personnummer og fremvise legitimasjon. Av hensyn til personvern skal det også være mulig å beskytte resepten med et referansenummer. Innsyn skal hovedsakelig forgå via Internett. For dem som ikke har tilgang til Internett vil det være en døgnåpen taleportal og ett gratis nummer som kan ringes på dagtid. I oppgaven presenteres webgrensesnitt for hvordan innsyn via Internett kan realiseres. Nettsiden skal oppfylle kvalitetskravene til offentlige nettsider og ta spesielt hensyn til dem med funksjonshemninger.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectKommunikasjonsteknologi, Telematikk
dc.titleElektronisk resept vurdert mot pasientgruppers behov
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel