Show simple item record

dc.contributor.advisorAalberg, Trond
dc.contributor.authorMyklebust, Trond Aksel
dc.date.accessioned2018-11-05T15:00:39Z
dc.date.available2018-11-05T15:00:39Z
dc.date.created2006-05-31
dc.date.issued2006
dc.identifierntnudaim:1379
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571054
dc.description.abstractDenne masteroppgaven foreslår og undersøker en metode for hvordan informasjons-gjenfinning i heterogene XML dokumenter kan gjøres ved å differensiere indekserings-prosessen ut i fra datatyper angitt i tilhørende XML Schema. Målet er å tilby bedre søkemuligheter for informasjonssøkere ved å muliggjøre spørringer som er uavhengige av elementnavn i en samling av forskjellig strukturerte dokumenter. Informasjonssøking foregår i dag primært i ustrukturerte dokumenter der betydningen av innholdet ikke er direkte kjent. Dette krever kompliserte og unøyaktige tolkninger av innholdet for å kunne trekke ut hva som er hva og hvordan dokumentene best mulig kan indekseres. En stadig økende mengde produsert informasjon og metadata gjør dette til en krevende prosess å utføre manuelt. Det trengs derfor nye metoder der innholdet blir beskrevet ved produksjonstidspunktet slik at en datamaskin automatisk kan forstå dokumentenes innhold. Semistrukturerte dokumentformater som XML inneholder støtte for spesifisering av slik informasjon og muliggjør differensiert indeksering av innholdet basert på annotert informasjon. Dette gjør mer detaljerte spørringer enn tidligere mulig men stiller nye krav til de metoder som brukes for å indeksere dokumentene. En av de største utfordringene er å lokalisere og tolke den informasjonen som øker kvaliteten på resultatet av et søk uten at noe informasjon forsvinner. Informasjonen eksisterer ikke i en flat tekstfil, men inneholder distinkte datatyper som må behandles individuelt. Dette krever nye metoder som muliggjør indeksering basert på denne informasjonen. I denne oppgaven presenteres et forslag til et system som indekserer XML dokumenter ved å tolke tilhørende XML Schema inneholdende annotasjoner av datatype og dataformat. Ved å bruke for hvert element denne informasjonen er ønsket at indekseringen gjøres ved å automatisk normalisere elementinnholdet ut i fra angitt format og datatype. Søk kan dermed optimaliseres basert på datatype uavhengig av om originalt format og dokumentstruktur er forskjellig. Testing av systemet er gjennomført for å finne ut hvordan eksisterende XML dokumenter støtter denne typen indeksering og eventuelle løsninger for hvordan det kan gjøres bedre. Utkommet fra arbeidet på oppgaven og hovedkonklusjonen er at den foreslåtte metoden fungerer godt som løsning på problemstillingen, gitt at de eksterne data som brukes er strukturert slik at datatyper kan defineres for innholdet.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectInformatikk, Informasjonsforvaltning
dc.titleIndeksering av heterogene XML dokumenter ved hjelp av datatyper fra XML Schema
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record