Show simple item record

dc.contributor.advisorFikse, Camilla
dc.contributor.authorBergset, May-Britt
dc.date.accessioned2018-10-04T08:57:30Z
dc.date.available2018-10-04T08:57:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2566344
dc.description.abstractMålet med denne studien er å få innsikt i hvordan innsatte på kortere dommer opplever seg selv i et karriereperspektiv, sett fra deres ståsted. Hensikten er å få mer kunnskap om denne gruppas behov som et utgangspunkt for tilpasset karriereveiledning. Det finnes i dag lite kunnskap om dette. Q-metodologisk forskningsmetode ble brukt for å besvare studiens problemstilling. Totalt 31 innsatte, som sonet kortere dommer i et lavsikkerhetsfengsel, deltok. De sorterte 32 kort med korte utsagn på et enkelt språk. Utsagnene ble dannet med utgangspunkt i et gruppeintervju med seks innsatte. Fisher`s balanserte blokkdesign ble brukt for å få et balansert utvalg og bedre struktur. Det ble brukt en naturalistisk tilnærming, der alle utsagn ble sortert i grupper etter tema. De 31 deltagernes sorteringer ble analysert ved hjelp av dataprogrammet PQMethod, der tre faktorsyn som skilte seg klart fra hverandre, ble avdekket. Etter faktorfortolkningen ble de gitt følgende navn: • Faktorsyn 1: «En A4-mann som var på feil sted til feil tid» • Faktorsyn 2: «Store mål, stor fallhøyde og tro på en lys fremtid • Bipolært faktorsyn 2: «Stagnasjon, apati og frykten for en mørk fremtid» • Faktorsyn 3: «Gi meg en jobb, så går alt bra!» Faktorsynene sier noe om hvordan innsatte på kortere dommer opplever seg selv og fremtiden i et karriereperspektiv. Studienes funn ble drøftet i lys av temaene motivasjon, håp og mening. Problemstillingen blir besvart gjennom to nye modeller kalt «Opplevelse av subjektiv livskvalitet» og «Opplevelse av motivasjonskraft». Studien gir innsikt i hvordan innsatte kan oppleve seg og fremtiden ut fra 3 ulike livssituasjoner: å ha en jobb, å være arbeidsledig med god tilknytning til «A4-livet» eller å befinne seg i såkalt «utenforskap». Det å lytte til personens subjektive opplevelse av seg selv er et viktig utgangspunkt for en profesjonell hjelper som ønsker å vekke og styrke håpet i en annen. Jeg håper kunnskapen som er blitt avdekket gjennom denne studien kan gi inspirasjon til faglige refleksjoner for alle fagpersoner, på alle nivå, som ønsker å støtte de innsatte på deres karrierevei, både under og etter soning. Studiens funn kan også kaste lys på hvordan personer fra andre utsatte grupper kan oppleve seg selv i et karriereperspektiv, som arbeidsledige over 50 år, langtidssykemeldte og unge langtidsledige med lite arbeidserfaring. VI VII ABSTRACT The aim of this thesis is to gain insight into how male inmates, serving a shorter sentence in a low-security prison, experience themselves in a career perspective. The purpose is to increase knowledge about inmates by asking themselves, as a starting point for adapting career counselling to their needs. Today the knowledge about this groups career development needs is insufficient. Q-methodological research method was applied to answer the thesis` question. A total of 31 of a prison population, serving sentences shorter than one year, participated. The participants sorted 32 cards with short statements in an easy language. The thesis` statements was based on a group interview with six prisoners. Fisher`s balanced block design was applied to balance the Q-sample and get a better structure. A naturalistically approach was used to sort all the statements into seven groups, named after theme. The 31 Q-sorts were analyzed using PQMethod and three factors, with four different perspectives, were revealed. After interpreting the four perspectives they were given the following titles: • Factor 1: “An A4-man who was on the wrong place at the wrong time” • Factor 2: “High goals, big drop and belief in a bright future” • Bipolar factor 2: “Stagnation, apathy and the fear of a dark future” • Factor 3: “Give me a job, and everything will turn out well” The factors offer insight into how inmates can experience themselves and their future. The thesis findings are discussed in the light of three topics; motivation, hope and meaning. The thesis question is answered through two models called “Experience of subjective quality of life” and “Experience of motivation power”. The study also gives a picture of how the inmates experience themselves in relation to the labor market; to have a job, to be unemployed looking for a job, or to be living outside the community. Listening to subjective experiences is an important starting point for professional helpers that want to wake and strengthen hope and motivation in others. I hope the knowledge revealed in this thesis can be an inspiration for reflections and cooperation, at all levels, among professionals that want to support inmates serving a shorter sentence in their career development.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectRådgivingsvitenskapnb_NO
dc.title''Gi meg en jobb, så går alt bra!'' - En Q-metodologisk studie av hvordan innsatte på kortere dommer opplever seg selv i et karriereperspektivnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record