Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLyngseth, Else Johansen
dc.contributor.authorHelgesen, Johanne
dc.date.accessioned2018-10-01T07:56:38Z
dc.date.available2018-10-01T07:56:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565353
dc.description.abstractTemaet i denne masteroppgaven er tidlig innsats i forbindelse med lese- og skriveutvikling. Det er viktig at lærere og spesialpedagoger har kunnskap om dette for å kunne hjelpe elever med en forsinket lese- og skriveutvikling ved å redusere forsinkelsen. Jeg ønsket å benytte denne anledningen til å fordype meg i et tema som er relevant for mitt fremtidige arbeid i skolen. Formålet med studien er å undersøke hvordan tidlig innsats fungerer i praksis, som reflekteres i studiens problemstilling: «Hvordan arbeider tre lærere med tidlig innsats for å støtte elevers lese- og skriveutvikling?». For å avgrense og konkretisere studiens problemstilling ble det utviklet tre forskningsspørsmål. Det første handler om hvordan de tre lærerne arbeider for å forebygge en forsinket lese- og skriveutvikling hos elevene. Studiens andre forskningsspørsmål omhandler hvordan tidlig innsats brukes for å oppdage elever med forsinket lese- og skriveutvikling. Det siste forskningsspørsmålet ønsker å besvare hvordan tre lærere støtter og tilrettelegger for en god lese- og skriveutvikling for elever med forsinket lese- og skriveutvikling. For å besvare studiens problemstilling og forskningsspørsmål ble den kvalitative metoden semistrukturert intervju benyttet. Det ble foretatt tre intervju av tre lærere med arbeidserfaring fra 1.-4. trinn. Tittelen på oppgaven «Ikke «vent og se», men sett i gang!» har blitt til på bakgrunn av en uttalelse fra en av intervjupersonene. Gjennom koding og kategorisering av datamaterialet kom jeg frem til følgende tre hovedkategorier: forebygging og oppdaging, tilrettelegging og samarbeid. Funnene i studien tyder på at de tre forskningsdeltakerne forebygger en forsinket lese- og skriveutvikling ved å tidlig kartlegge elevene i sentrale delferdigheter som er relevante for lesing og skriving. De er også opptatt av at elever med en forsinket lese- og skriveutvikling skal sjekke syn og hørsel. På denne måten får de bekreftet eller avkreftet om vanskene kan skyldes syns- eller hørselsnedsettelse. De tre forskningsdeltakerne ser på høy lærertetthet som måte for å kunne forebygge, oppdage og tilrettelegge enda bedre for elever med forsinket lese- og skriveutvikling. På bakgrunn av resultatene fra kartleggingen av elevene, organiserer de tre forskningsdeltakerne intensive kurs for å støtte elevenes lese- og skriveutvikling. Kursene har som hensikt å stimulere til språkutvikling, og de tre intervjupersonene er opptatt av at elevene skal føle mestring. Videre viser funn at lærersamarbeid og skole-hjem-samarbeid påvirker hvordan lærerne arbeider med tidlig innsats for å støtte elevenes lese- og skriveutvikling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectSpesialpedagogikknb_NO
dc.titleIkke ''vent og se'', men sett i gang! En kvalitativ intervjustudie om hvordan tre lærere arbeider med tidlig innsats for å støtte elevers lese- og skriveutviklingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel