Show simple item record

dc.contributor.advisorLøhre, Audhild
dc.contributor.authorSløgedal, Simen
dc.date.accessioned2018-09-27T12:21:39Z
dc.date.available2018-09-27T12:21:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565014
dc.description.abstractDenne studien tar for seg to elevers deltakelse i skoleprosjektet Skyting for mestring, ved Rennebu barne- og ungdomsskole. Videre tar den for seg hvordan prosjektet hjelper elevene med utfordringer sine tilknyttet ADHD-relaterte vansker. Studiens problemstilling er følgende: «Hvilke utfordringer har to elever som deltar i skoleprosjektet «Skyting for mestring», og hvordan har prosjektet bidratt til deres utvikling?». To elever og to instruktører har delt sine tanker og beskrivelser om hvordan de ADHD-relaterte vanskene påvirker skolehverdagen, og hvordan vanskene har vært en faktor til at elevene har mistet deler av motivasjonen for skolegangen. Oppgaven tar videre for seg en beskrivelse av hvordan innholdet i undervisningen på skytetreningene og hvordan de som deltar, har vært faktorer til at elevene får tilbake motivasjonen som de har mistet. Valg av teoretisk forankring er gjort for å besvare problemstillingen, samt belyse funnene gjort i analyseprosessen. Den teoretiske forankringen omhandler motivasjonsteori, og Eccles’ «expectancy-value»-teori. Det er i tillegg supplert med ulike teoretiske forklaringer som funnene fra analysen belyser. Her forklares bl.a. teori om ADHD-relaterte vansker, selvoppfatning, relasjonens betydning og formativ vurdering. Studien bygger på kvalitativ forskningsmetode, hvor jeg har benyttet meg av intervju og observasjon som innsamlingsmetode av datamaterialet. Jeg har gjort en analyse av meningsinnholdet fra datamateriale, med en fenomenologisk tilnærming for å trekke ut intervjupersonenes erfaringer tilknyttet problemstillingen. Ved bruk av Grounded Theory i analysene og aksial koding har jeg beskrevet funnene i to hovedkategorier; utfordringer og utvikling og suksessfaktorer. Videre gjennom den selektive kodingen i analyseprosessen har jeg kommet frem til at motivasjon kan være en forklarende faktor for å besvare studiens problemstilling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title''E har lært kor avslappa og konsentrert e egentlig kan vårrå'' - En kvalitativ studie av to elevers utfordringer knyttet til ADHD-relaterte vansker, og hvordan deltagelse i skoleprosjektet ''Skyting for mestring'' har hjulpet demnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record