Show simple item record

dc.contributor.advisorMæhlum, Brit
dc.contributor.authorStomsvik, Anna Einset
dc.date.accessioned2018-09-21T08:08:04Z
dc.date.available2018-09-21T08:08:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563814
dc.description.abstractMålet med denne studien har vært å se på språklige forhold blant ungdom i Tingvoll kommune, der fokuset har vært både på ungdommenes konkrete språklige realiseringer, samt deres holdninger til og oppfatninger av egen dialekt. Tingvoll kommune ligger plassert midt på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke, og har forholdsvis kort avstand til byene Kristiansund, Molde (ca. én times kjøring), Ålesund og Trondheim (ca. 3 timers kjøring). Tingvolldialekten hører inn under det trønderske dialektområdet. Jeg har valgt å se på ti språkdrag jeg mener er særmerkete for tingvolldialekten. Det empiriske materialet består av kvalitative dybdeintervjuer med fire hovedinformanter og en spørreundersøkelse utført med 54 elever fra Tingvoll vidaregåande skole våren og høsten 2017. Jeg har, ved å analysere ulike språkdrag hos de fire hovedinformantene, oppdaget hvilke språktrekk som synes å holde seg mest stabile, og hvilke språktrekk som i større grad synes å bære preg av modifisering og språklig variasjon. Jeg har sammenlignet språkutviklingen i Tingvoll med studier gjort i de tre andre nordmørskommunene Sunndalsøra, Rindal og Aure. Det synes særlig i forhold til Rindal og Aure at endringsraten er høyere i tingvolldialekten enn i disse målene. Når det gjelder forskjeller i talemålet til elever på yrkesfag og elever på studiespesialiserende, har jeg ikke funnet noen tydelige forskjeller eller tendenser. I et forsøk på å forklare den språklige variasjonen i materialet mitt, har jeg trukket fram fenomenene urbanisering og modernitet. Det er krevende å skulle avgjøre hvilke dialektområder eller varieteter som har størst påvirkningskraft på tingvolldialekten. Det ser ut til at i tilfeller der et av nabomålene har et språktrekk som ligger nært opptil trondheimsmålet, og også delvis et overregionalt østlandsk standardtalemål, vil det være større sjanse for at disse formene også blir tatt opp i en modifisert tingvolldialekt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectNordisk språkvitenskapnb_NO
dc.title«Dæm alljer gamLaste dæm preka værtfallj bræiar ennj ka e jær» - En sosiolingvistisk studie av talemålet til ungdom i Tingvollnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018nb_NO
dc.source.pagenumber89nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record