Show simple item record

dc.contributor.advisorRoald, Gunhild Marie
dc.contributor.authorReinvik, Caroline Zakariassen
dc.date.accessioned2018-09-13T13:40:24Z
dc.date.available2018-09-13T13:40:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562545
dc.description.abstractTradisjonelt har karriereveiledning vært rettet mot unge som skal gjøre sitt første yrkes- og utdanningsvalg, men stadig flere voksne har behov for veiledning i møte med et omskiftelig arbeidsliv (NOU 2016:7). Ettersom karriereveiledning tidligere har fokusert på unge er det interessant å undersøke hvordan voksne veisøkere ser på karriereveiledning, og hvilke opplevelser de har med denne formen for veiledning. Problemstillingen i denne oppgaven søker derfor å utforske: «Hvilke forventninger til, og erfaringer med karriereveiledning har voksne veisøkere?». For å undersøke problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ intervjustudie med bakgrunn i fenomenologisk-hermeneutisk forskningsmetode og narrativ analyse. Utvalget bestod av seks deltakere som alle hadde gjennomført minst én individuell karriereveiledningstime. Gjennom analyse av datamaterialet kom jeg frem til to narrativer eller fortellinger som beskriver ulike forventninger til, og opplevelser av karriereveiledning. Fortellingen Vei-lederen beskriver forventninger om at karriereveilederen skal kunne gi råd og være en som kan veien frem mot ønsket mål. Veisøkerne i denne fortellingen satt igjen med en erfaring av at karriereveiledningen ikke møtte forventningene de hadde, og de opplevde den som lite nyttig. Den andre fortellingen, Prosessen, beskriver forventninger til at karriereveilederen er kunnskapsrik og kan gi råd, men veisøkerne opplevde i større grad at veiledningen var en prosess, hvor de ikke fikk råd men heller hjelp til å utforske seg selv og finne svarene på egenhånd. De to fortellingene blir drøftet i lys av teori og forskning på karriereveiledning, forventninger og relasjon. Sentrale poeng som løftes frem i drøftingen er at forventningene veisøkere har med seg inn i karriereveiledning kan påvirke veiledningen. Det vil være nyttig for veileder å adressere og utforske disse, da de kan ha mye å si for både opplevelsen og utfallet av veiledningen. Relasjonen mellom karriereveileder og veisøker står også sentralt og kan prege veiledningen i stor grad. Dette er aspekter karriereveiledere bør være bevisste i møte med veisøkere, uavhengig av hvilke forventninger og mål de har med seg i karriereveiledningen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKarriereveiledning for voksne - En kvalitativ studie av voksne veisøkeres forventninger til, og erfaringer med karriereveiledningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record