Show simple item record

dc.contributor.advisorBaghban, Mohammad Hajmohammadian
dc.contributor.authorHoff, Morten
dc.date.accessioned2018-09-13T07:10:01Z
dc.date.available2018-09-13T07:10:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562272
dc.description.abstractPurpose: The purpose is to research the following topic: “Thermal insulating concrete; a state of the art review.” The topic is rather composed and complicated. Concrete is the most commonly used construction material worldwide and concrete have a lot of advantages in the building construction industry. The physical strength is very good, but the thermal conductivity has traditionally been relatively high, and that result in huge CO2 emissions. Method: The only method for this study has been a literature study. There has recently been conducted numerous studies on this subject, and the biggest challenge has been to find the best and most relevant studies. The topic is rather composed and complicated and the topic has only been loosely reviewed by the author earlier. The author is only on bachelor level and most of the literature available and which has been reviewed is written on doctorate level. Consequently, the learning curve have been tremendous. The intention was to start out with a wide range of search words, and brows the abstracts to get a fast overview. Unfortunately, I learned a little late that I probably should have concentrated on the latest articles earlier. Fortunately, the English language which is my second language, had been practiced extensively earlier. Result and conclusion: There has been a huge development in the area in the last decade. R & D has introduced new additives in the building industry. Within some of these fields, a lot of basic research is still being performed. There seems to be an enormous worldwide commitment on energy savings and sustainability. All results are summarized in Appendix 1. Apparently, development is greatest within aerogel, while improvement is more modest in concrete mixtures.nb_NO
dc.description.abstractHensikt: Hensikten er å undersøke følgende tema: "Termisk isolerende betong; en gjennomgang av de siste innen feltet." Emnet er ganske sammensatt og komplisert. Betong er det mest brukte byggematerialet over hele verden, og betong har mange fordeler innen byggebransjen. Den fysiske styrken er veldig god, men termisk ledningsevne har tradisjonelt vært relativt høy, og det resulterer i store CO2-utslipp. Metode: Den eneste metoden for denne studien har vært en litteraturstudie. Det har nylig vært utført en rekke studier om dette emnet, og den største utfordringen har vært å finne de beste og mest relevante studiene. Emnet er ganske sammensatt og komplisert, og emnet har bare blitt løst gjennomgått av forfatteren tidligere. Forfatteren er kun på bachelorgrad, og det meste av litteraturen er tilgjengelig, og som har blitt gjennomgått, er skrevet på doktorgradsnivå. Følgelig har læringskurven vært enorm. Hensikten var å starte med et bredt spekter av søkeord, og så og se på abstraktene for å få et raskt overblikk. Dessverre erfarte jeg litt sent at jeg sannsynligvis burde ha konsentrert seg om de siste artiklene tidligere. Oppgaven er skrevet på engelsk som ikke er morsmålet mitt, hadde blitt praktisert mye tidligere. Resulat og konklusion: Det har vært en stor utvikling i området i det siste tiåret. FoU har innført nye tilsetningsstoffer i byggebransjen. Innenfor noen av disse feltene utføres en del grunnforskning fortsatt. Det ser ut til å være en enorm verdensomspennende satsing på energibesparelser og bærekraft. Dessverre ser det fremdeles ut til at kombinasjonen av betong og isolasjonsmaterialene fortsatt fungerer bedre adskilt enn sammenblandet. Det er fortsatt en del som mangler på at man kan benytte løsningene for selvbærende isolerende yttervegger.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.subjectbyggingeniørnb_NO
dc.subjectaerogel buildingsnb_NO
dc.subjectcompressive strengthnb_NO
dc.subjectfoam concretenb_NO
dc.titleThermal insulating concrete: a state of the art reviewnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530nb_NO
dc.source.pagenumber195nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record