Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKravdal, Torbjørn
dc.contributor.authorTjomsland, Amalie Kranstad
dc.contributor.authorRaen, Bjørnar
dc.contributor.authorMauset, Margaret
dc.date.accessioned2018-09-12T13:10:57Z
dc.date.available2018-09-12T13:10:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562253
dc.description.abstractI denne studien sammenlignes egengenererte terrengmodeller med kartverkets terrengmodell hentet fra hoydedata.no i et forsøk på å komme frem til modellen som egner seg best for deteksjon av kullgroper. De egenlagde modellene er generert fra samme punktsky som den fra kartverket. Punktskyen er reklassifisert før generering av digital terrengmodell i et forsøk på å komme frem til en bakkeklassifisering godt egnet til deteksjon av kullgroper. Det er brukt splines for å interpolere mellom bakkepunktene, og det ble gjort forsøk med forskjellig grad av glatting av terrengmodellene. For å detektere kullgropene ble det gjort et ikke helt vellykket forsøk med sirkelgjenkjenning i MatLab, og et litt mer vellykket forsøk på template matching i OpenCV. Terrengmodellen fra kartverket viste bedre resultater enn de egengenererte modellene. Det er likevel usikkert om dette kommer av klassifisering av punktene, interpolering eller begge deler.nb_NO
dc.description.abstractIn this study several digital terrain models were generated and compared with Kartverkets (Norwegian mapping authority) terrain model taken from hoydedata.no in an effort to determine what model is best suited for detection of charcoal pits. The custom models are generated from the same point cloud as the one from Kartverket. The point cloud is reclassified before generating the digital terrain models (DTM) in an attempt to find a ground classification well fitted for detection of charcoal pits. Splines have been used for interpolation between the ground points, and attempts were made with different degrees of smoothing of the terrain models. To detect the charcoal pits, an unsuccessful attempt was made with circle detection in MatLab, and a slightly more successful attempt on template matching in OpenCV. The terrain model from Kartverket showed better results than the DTMs generated in this study. However, it is uncertain whether this is due to the classification of the points, interpolation between them or both.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectgeomatikknb_NO
dc.subjectflybåren laserskanningnb_NO
dc.subjectditgital terrengmodelnb_NO
dc.subjectteknologisk arkeologinb_NO
dc.subjectautomatisk deteksjonnb_NO
dc.titleDeteksjon av kullgroper i digitale terrengmodeller:en sammenligning av egengenererte og kartverkets modellernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Rock and petroleum disciplines: 510::Geological engineering: 513nb_NO
dc.source.pagenumber57nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel