Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSyversen, Anne Grethe
dc.contributor.authorSkumlien, Mats
dc.contributor.authorSørli, Joakim Landsverk
dc.date.accessioned2018-09-12T12:36:41Z
dc.date.available2018-09-12T12:36:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562242
dc.description.abstractGruppen består av to studenter med henholdsvis lik livssituasjon. Etter fire og seks år med fleksible studier og et hektisk siste semester ønsker vi med dette å sette et godt standpunkt for vår bachelorgrad i Økonomi, ledelse og bærekraft ved NTNU i Gjøvik. Bacheloroppgaven ble gjennomført i samarbeid med Nammo, avdeling Raufoss. Formålet med oppgaven er å belyse om det er grunnlag for å utvikle en ny onboardingprosess hos Nammo Raufoss. For å svare på problemstillingen har vi hentet inn data gjennom 10 strukturerte intervjuer med ansatte. Forskningsdesignet er en fenomenisk tilnærming gjennom kvalitativt design. Vi valgte denne tilnærmingen ettersom vi skal undersøke nyansattes erfaringer med fenomenet «onboarding» på Nammo. Funnene blir deretter knyttet opp mot relevant onboardingsteori. Konklusjonen i problemstillingen viser at den eksisterende onboarding prosessen er veldig godt gjennomført og at den gir de ansatte en god start i bedriften. Vi konkluderte med at det ikke er grunnlag for å utvikle en ny onboardingprosess, men har heller fokusert på å komme med tilbakemeldinger for å forbedre den eksisterende prosessen.nb_NO
dc.description.abstractThe group consist of two students. After four and six years of flexible studies and a hectic spring semester, we look forward to draw a line with this bachelor thesis in Economics in Business Administration and Management. The thesis was conducted in collaboration with Nammo, Department of Raufoss. The purpose of the assignment is to elucidate whether there is a basis for developing a new onboarding process at Nammo Raufoss. To answer our topic question we have collected data through 10 structured interviews. The research design is a phenomenal approach through qualitative design. We chose this approach because the point of interest is the new employees’ subjective experience of the phenomenon “Onboarding”. The findings will then be linked to relevant theory. The conclusion of our topic question shows that the existing onboarding process is giving the employees’ a good start in the organization. We concluded that at this point, there is no basis for a developing a new onboarding process, but rather focused on providing feedback to improve the existing process.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomi og ledelsenb_NO
dc.subjectonboardingnb_NO
dc.subjectorganisasjonssosialiseringnb_NO
dc.titleOnboarding av nyansatte: et bidrag til effektiv sosial integreringnb_NO
dc.title.alternativeOnboarding of New Employees: a Contribution to Effective Social Integrationnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel