Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrengstad, Bjørn
dc.contributor.advisorFosseide, Julie Christine
dc.contributor.advisorKraft, Per Ingvald
dc.contributor.authorScherger, Katharina
dc.date.accessioned2018-09-11T14:01:26Z
dc.date.available2018-09-11T14:01:26Z
dc.date.created2018-06-10
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19362
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562104
dc.description.abstractGrunnvann i fjellmassiver er en stadig utfordring ved konstruksjon av undergrunnsanlegg. Ved siden av at vanninnsig under driving reduserer fremdriften, kan innlekkasjene resultere i senket grunnvannsnivå i omkringliggende bergmasse. Utbyggingen av Romeriksporten er et eksempel på dette. Romeriksporten er Norges lengste jernbanetunnel med en distanse på 13,8 km, og går fra Etterstad i Oslo til Stalsberg ved Lillestrøm. Utbyggingen av jernbaneprosjektet ble påbegynt i 1994 i forbindelse med den nye storflyplassen på Gardermoen og stod ferdigstilt i 1999. Som følge av svært krevende bergforhold og høyt vanntrykk, oppstod det store vannlekkasjer på flere delstrekninger i 1997. Innlekkasjene medførte betydelige konsekvenser i tunnelens nærområder, deriblant senket grunnvannsnivå i Østmarka friluftsområde samt redusert poretrykk med påfølgende setningsskader i boligområdene Hellerud, Godlia og Lørenskog. I etterkant har vannlekkasjene i Romeriksporten og grunnvannstanden i de belastede områdene blitt kontinuerlig overvåket. Masterarbeidet har som hensikt å undersøke utviklingen i lekkasjemengder i tunnelen og grunnvannsbalansen i Østmarka. Det er utført sporstofforsøk i to fjellbrønner ved Lutvann og Nordre Puttjern for studie av grunnvannets strømningsmønster og oppholdstid i bergmassivet. I tillegg er det foretatt vannprøver i tunnel for bestemmelse av vannkvalitet. Til tross for at sporstofforsøkene ga manglende resultater, kan vannprøvenes basiske pH indikere at oppholdstiden i grunnvannsmagasinet er relativt lang. Videre antyder de høye pH- og ledningsevneverdiene at tunnelvannet er upåvirket av drenering fra overflate- og myrvann. Selv om vanninnstrømning til tunnelen har avtatt etter endt tetningsarbeider, viser funnene fra hydrologiske tidsserier at området omkring Puttjern fortsatt er sårbart for grunnvannsenkning i tørre perioder. Infiltrasjonsanlegget i tunnelen ansees derfor som nødvendig for å opprettholde vannbalansen i området. Mulig reduksjon av omfanget kan vurderes dersom tunnellekkasjene fortsetter å avta i fremtiden.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectTekniske geofag, Miljø- og hydrogeologi
dc.titleEffekten av Romeriksportens tunnellekkasjer under Østmarka - Tolkning av hydrologiske tidsserier fra langtidsovervåkning
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel