Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMonteiro, Ericnb_NO
dc.contributor.authorEngebretsen, Marthe Holtenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:38:34Z
dc.date.available2014-12-19T13:38:34Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier565857nb_NO
dc.identifierntnudaim:6062nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/252884
dc.description.abstractI de siste årene har utviklinga innen IKT bidratt til at elektronisk samhandling mellom ulike aktører i samfunnet blir en stadig viktigere del av hverdagen. Denne trenden ser vi også i helsesektoren der store deler av arbeidshverdagen nå fokuseres rundt tett integrerte informasjonssystemer, slik som elektronisk pasientjournal. Disse journalsystemene utvikler seg fra å være et dokumentasjonsverktøy over til å inkludere stadig flere arbeidsprosesser. De blir dermed til et klinisk arbeidsverktøy som støtter de kliniske prosessene ved helseinstitusjonene.For å få til elektronisk samhandling er man avhengig av integrering, standardisering og tilpasning av informasjonsystemer hos de ulike aktørene. Denne oppgava diskuterer ulike strategier for standardisering ved utvikling av informasjonsystemer som skal skape en regional standard, samt hvilke arenaer og aktører som er viktige i denne prosessen. Oppgava er basert på et case studie av KMF-prosjektet (Kurve, Medisinering og Forordning) i Helse Midt-Norge, samt litteratur- og dokumentstudier. Det empiriske materialet er samlet gjennom observasjoner og intervjuer av ansatte ved pilotavdelinga, i tillegg til møter, telefonsamtaler og e-postkorrespondanse med ulike prosjektrepresentanter. Målet med denne oppgava er å synliggjøre hvordan ulike strategier, og det arbeidet som ulike aktører gjør underveis i stor grad påvirker utviklingsprosessen. Med tanke på at stadig flere kritiske og svært komplekse informasjonssystemer på tvers av ulike sektorer i samfunnet digitaliseres og samhandler, blir det enda viktigere å få en god forståelse av disse systemene og infrastrukturen de bygger opp. Denne oppgava forsøker derfor å dra fram noen utfordringer og aspekter som er viktige å tenke på ved utvikling av robuste systemer for samhandling.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO
dc.subjectntnudaim:6062no_NO
dc.subjectMIT informatikkno_NO
dc.subjectSystemarbeid og menneske-maskin-interaksjonno_NO
dc.titleStandardisering av helsefaglig innhold gjennom «Kurve, Medisinering og Forordning»nb_NO
dc.title.alternativeStandardisation of Health Terms and Procedures - KMFnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber132nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel