Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHvasshovd, Svein-Olafnb_NO
dc.contributor.authorBreunig, Peter Andreasnb_NO
dc.contributor.authorLarsen, Eirik Rosvoldnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:35:32Z
dc.date.available2014-12-19T13:35:32Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2005nb_NO
dc.identifier350834nb_NO
dc.identifierntnudaim:1042nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/251965
dc.description.abstractGeo2000 er et stort pÂgÂende prosjekt, der Statoil har vÊrt oppdragsgiver for Systems in Motion siden Âr 2000. Prosjektet gÂr ut p visualisering av store mengder geogra ske data i form av store omrÂder som for eksempel Svalbard. Visualiseringen gj¯res ved bruk av SIM Scenery som er en terrengsimulator utviklet av SIM. Scenery er i verdenstoppen nÂr det gjelder ytelse p visualisering av veldig store datasett, men har fortsatt muligheten til  bli enda bedre. Et av problemene simulatoren har i dag er plutselige hakk i visualiseringen. SIM antok at dette skyldes at simulatoren bruker for mye tid p innlesing av data fra disk. F¯rste del av prosjektet brukte vi til  kartlegge det eksisterende systemet. Dette gikk ut p  nne hvilke metoder som er brukt i de kritiske delene av systemet. Etter denne analysen satte vi opp mulige l¯sninger p hva som kan gj¯res for  redusere hakkene som oppstÂr i visualiseringen. I neste del valgte vi oss en av de mulige l¯sningene og gikk dypere inn i materien. Vi bestemte oss spesi kt for  se nÊrmere p  kartlegge ytelsen til Scenery og komprimering av datasettene. Dette innebar i f¯rste omgang  kartlegge hva som var gjort av fors¯k p komprimering av digitale elevasjonsmodeller. Med bakgrunn i dette arbeidet kom vi frem til at det var n¯dvendig  gj¯re nye sammenligninger av forskjellige algoritmer. Vi brukte derfor mye tid p  nne ulike algoritmer som kan brukes til komprimering av digitale elevasjonsmodeller. NÂr dette s var gjort, utviklet vi et testrammeverk for  mÂle forskjellige attributter i Scenery ved bruk av komprimerte datasett. Testrammeverket bruker kjente implementasjoner av forskjellige algoritmer og inneholder metoder som vi har utviklet for  f konvertert datasettene til formater som lar seg komprimere av de ulike algoritmene. Til slutt kj¯rte vi statistiske analyser p resultatene av testene for  sammenligne ytelsen til de ulike komprimeringsalgoritmene. Ut i fra disse analysene ble det trukket en del konklusjoner. Scenery bruker ikke s lang tid p innlesing av data fra disk som vi antok tidlig i prosjektet. Dette medf¯rer at kompresjon av datasettene ikke vil ¯ke ytelsen i SIM Scenery slik systemet er i dag. Optimeringen vi skulle bruke kunne dermed ikke utnyttes. I og med at volumet p datasettene blir redusert betraktelig med kompresjon, er det fortsatt aktuelt  benytte seg av dette for  spare lagringsplass.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIF2 datateknikkno_NO
dc.subjectProgram- og informasjonssystemerno_NO
dc.titleOptimalisering av Geografiske Data for Visualiseringnb_NO
dc.title.alternativeOptimalization of Geograph data for Visualizationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber137nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel