Show simple item record

dc.contributor.advisorTufte, Gunnarnb_NO
dc.contributor.authorThomassen, Joacimnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:35:08Z
dc.date.available2014-12-19T13:35:08Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier350438nb_NO
dc.identifierntnudaim:1382nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/251799
dc.description.abstractRapporten beskriver hovedoppgaven Utforskning av evolusjon for kunstig utvikling. Cellulære beregningsmaskiner og kunstig utvikling er begge nyere forskningsfelt innen datateknologi med opphav i biologisk inspirasjon og kunstig intelligens. Biologisk inspirerte metoder kan benyttes til å finne nye alternative design. Kunstig evolusjon kombinert med cellulære maskiner kan gi opphav til nye designmetoder og arkitekturer. Samtidig kan cellulære maskiners dynamiske egenskaper gi gode simuleringer av naturens komplekse systemer. Kunstig utvikling ser ut til å kunne redusere skaleringsproblemet ved genotype-fenotype omformingen for evolusjonære systemer. Koblingen av evolusjon og kunstig utvikling byr likevel på nye utfordringer. En cellulær maskin for utvikling kan utforskes for emergent computation med evolusjon. Et slikt komplekst system krever forståelse for hvordan den biologiske utviklingen med genuttrykk og genregulatoriske nettverk påvirkes av evolusjonen og evolusjonsparameterene. Kunnskap om et slikt system forutsetter eksperimentell utforskning og analyse. I oppgaven ble en plattform implementert for å utforske evolusjon for utvikling av emergent strukturer i en cellulær maskin. Plattformen brukes til å designe to multicellulære emergent strukturer, sjakkbrett- og flaggmønster. Analyseresultatene viser at evolusjonen konsekvent utnytter omgivelsene sine for å skape strukturløsninger. Det ble også utført skaleringsforsøk som tyder på at økt informasjonsmengde i systemet kan ha en positiv effekt på det evolusjonære søket. Plattformen gjør det mulig å få en eksperimentell forståelse av hvordan parametere ved utviklings- og evolusjonsprosessene påvirker systemets emergent computation av strukturer.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIF2 datateknikkno_NO
dc.subjectKomplekse datasystemerno_NO
dc.titleBiologisk inspirert maskinvare: Utforskning av evolusjon for kunstig utviklingnb_NO
dc.title.alternativeBiological inspired hardware: Exploration of evolution for artificial developmentnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record