Show simple item record

dc.contributor.advisorAalberg, Trondnb_NO
dc.contributor.authorMontero, Daniel Caroccanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:34:49Z
dc.date.available2014-12-19T13:34:49Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2005nb_NO
dc.identifier350273nb_NO
dc.identifierntnudaim:1109nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/251674
dc.description.abstractOppgaven har sett på hvordan man kan organisere metadata om musikk på en måte som tillater deling av denne informasjonen med andre. Som et hjelpemiddel til organiseringen av metadata har denne oppgaven benyttet emnekart for å kunne illustrere og organisere data på en måte som ikke bare er forståelig for datamaskiner, men som også kan visualiseres og forstås av mennesker. Det har blitt lagt ned en del arbeid på tilpassingen av en grunnmodell som benyttes som et utgangspunkt for videre arbeid med metadata om artister og deres verk. Denne grunnmodellen baserer seg på FRBR-modellen og vil bli spesialtilpasset til formålet i denne oppgaven. I løpet av prosjektperioden har denne oppgaven også sett på hva som finnes av musikkinformasjon på Internett. Vi har sett på musikkformater og metadata tilknyttet til disse. Oppgaven presenterer teoribakgrunnen for disse formatene, og foreslår hvor vi kan gjenbruke formater og andre modeller slik at disse også blir en del av en ny og oversiktelig modell for musikkmetadata. Den praktiske delen av oppgaven har gått med til å teste ut ulike metoder for informasjonsdeling. Når vi skal dele informasjon med andre brukere over et nettverk, kan vi benytte vidt forskjellige utgangspunkt for kommunikasjon. I denne oppgaven har vi sett primært på hvordan vi kan slå sammen to emnekart, hva resultatet av dette blir og hvordan vi videre kan raffinere denne sammenslåingen ved å definere gitte parametere. Vi har sett at det ikke er så enkelt å jobbe med konseptuelle modeller, der vi må forsøke å spesialtilpasse disse til et spesifikt formål. Resultater fra ulike tester har både vært positive og negative i forhold til hva ulike verktøy tillater oss å arbeide med. Til programmering har det blitt benyttet rutiner i Java, og det har blitt skriptet i XML. Det har blitt gjort nytte av standardiserte verktøy i så stor grad som mulig, spesielt med tanke på applikasjoner og andre verktøy som vi har benyttet i løpet av prosjektperioden. Det er nevnt i oppgaveteksten hvilke applikasjoner det gjelder og kildelisten peker videre til disse. Resultatene etter testing viser at det er mulig å inkorporere ulike standarder, modeller og teknikker i en felles modell for informasjonsdeling, men at dette også krever noe disiplin på brukerens side. Det er mulig å benytte denne oppgaven som teoretisk bakgrunn for videre arbeid med nye applikasjoner som benytter lignende metoder for metadatadeling mellom brukere.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectMIT informatikkno_NO
dc.subjectInformasjonsforvaltningno_NO
dc.titleMusikkmetadata med emnekartnb_NO
dc.title.alternativeMusical metadata with topicmapsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record