Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNygård, Madsnb_NO
dc.contributor.advisorNam Le, Hiennb_NO
dc.contributor.authorGauslaa Bergem, Gunnarnb_NO
dc.contributor.authorHøivik, Runenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:34:44Z
dc.date.available2014-12-19T13:34:44Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2005nb_NO
dc.identifier350255nb_NO
dc.identifierntnudaim:990nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/251642
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver en transaksjonsmodell, eksport-import modellen, som tillater deling av verdier mellom transaksjoner under utførelse. Modellen er beregnet for bruk i mobile distribuerte databaseystemer med en stor grad av dynamikk. For å oppnå en høyere grad av samtidighet i utførelsen av transaksjoner, defineres det eksport- og importtransaksjoner som har som oppgave å henholdsvis eksportere og importere verdier. Utvekslingene av verdier forgår i et delingsrom, som brukes av deltakerne i systemet for å kommunisere seg imellom. Transaksjonsmodellen støtter asynkron kommunikasjon mellom deltakerne, som sammen med eksport- og importtransaksjonene gjør at modellen oppnår gode egenskaper for å løse problemer tilknyttet frakobling og mobilitet av deltakerne i det mobile distribuerte databasemiljøet. Prototypen som er utviklet for å demonstrere prinsippene i modellen bygger på en teknologi fra Sun Microsystems kalt JavaSpaces. Denne plattformen tilbyr en form for tuppelrom der deltakerne i systemet kan utveksle objekter på en enkel måte. Arbeidet med prototypen har vist at transaksjonsmodellen fungerer godt selv om enkelte deltakere blir utsatt for uventete frakoblinger eller avbrytelser under utførelsen. Eksportering og importering av verdier førte til en enkel og effektiv måte å utveksle informasjon mellom distribuerte deltakere på, som i tillegg sørget for at klientene i systemet slapp å lagre tilstandsinformasjon for de transaksjonene som de ønsket å utføre.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIF2 datateknikkno_NO
dc.subjectProgram- og informasjonssystemerno_NO
dc.titleTilpassing av isolasjonsegenskaper for mobile transaksjonernb_NO
dc.title.alternativeCustomizing Isolation Properties for Mobile Transactionsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber214nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel