Show simple item record

dc.contributor.advisorHvasshovd, Svein-Olafnb_NO
dc.contributor.advisorTorbjørnsen, Øysteinnb_NO
dc.contributor.authorNielsen, Arne Eiriknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:34:41Z
dc.date.available2014-12-19T13:34:41Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2005nb_NO
dc.identifier350245nb_NO
dc.identifierntnudaim:988nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/251624
dc.description.abstractDen publiserte forskningen om samtidige aksessmetoder for main memory databaser gir ingen entydige svar på hvilke aksessmetoder som yter best. Hovedårsaken til dette er usikkerhet knyttet til tidsforbruket til de nødvendige synkroniseringsmekanismene for samtidighetskontroll. Nyere ytelsesmålinger viser at tidsforbruket knyttet til synkroniseringsmekanismene kan være lavere enn først antatt. Vi har i denne rapporten simulert flere samtidighetsalgoritmer for aksessmetodene B-trær og T-trær. Simuleringene er foretatt under ulike realistiske omgivelser med varierende prosessorantall. Resultatene viser at algoritmene for T-trær, som setter èn lås i treet, yter bedre enn eller like godt som algoritmene for B-trær under alle omgivelser. Det eneste unntaket er når det anvendes mange prosessorer og en stor andel av operasjonene gjør innsettinger. I slike omgivelser yter B-trær best. Det er også utført simuleringer hvor tidsforbruket knyttet til synkroniseringsprimitivene er variert. Resultatene viser at ved lavt tidsforbruk er det effektivitet med tanke på prosessorbruk som har mest å si for ytelsen, mens ved høyt tidsforbruk er det antall låser som avgjør ytelsen. Ved tilstrekkelig mange samtidige operasjoner i aksessmetodene oppstår det, i alle de simulerte algoritmene, en flaskehals som skyldes en delt ressurs ved inngangen til aksessmetoden. Denne flaskehalsen fører til at det ikke oppnås høyere gjennomstrømning av operasjoner ved bruk av flere prosessorer. Det presenteres løsninger på dette problemet som er anvendbare på alle algoritmene. Simuleringer av algoritmer som anvender løsningene viser at man kan oppnå tilnærmet lineær skalering av ytelsen opp til minst $32$ prosessorer for alle algoritmene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIF2 datateknikkno_NO
dc.subjectProgram- og informasjonssystemerno_NO
dc.titleEvaluering av ytelsen til aksessmetoder for main memory databasernb_NO
dc.title.alternativeEvaluation of the performance of main memory database access methodsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record