Show simple item record

dc.contributor.advisorHvasshovd, Svein-Olafnb_NO
dc.contributor.advisorTorbjørnsen, Øysteinnb_NO
dc.contributor.authorLund, Ingunnnb_NO
dc.contributor.authorLønningen, Anja Karensenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:34:40Z
dc.date.available2014-12-19T13:34:40Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2005nb_NO
dc.identifier350243nb_NO
dc.identifierntnudaim:966nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/251620
dc.description.abstractDet eksisterer per i dag ingen implementasjon av standard grensesnitt for å tilby høytilgjengelige systemer i kombinasjon med standard maskinvareplattformer, mellomvare og tjenesteapplikasjoner. Dette medfører at programvaren må tilpasses ulike plattformer og ressurser som er tilgjengelige. Individuell tilpasning resulterer i økte kostnader og tidsforbruk, samt større usikkerhet i forbindelse med utvikling. Service Availibilty Forum presenterer Application Interface Specification (AIS) som er et standard grensesnitt for høytilgjengelige løsninger. Rapporten beskriver en prøveimplementasjon av Checkpoint Service, som er en del av AIS standarden. Det er også vektlagt hvordan clusterprogramvaren Heartbeat kan benyttes for å oppnå høytilgjengelighet i et distribuert system. Rapporten beskriver først høytilgjengelige systemers natur, i tillegg til at begreper som feiltoleranse og clusterløsninger introduseres og diskuteres. Deretter beskrives noe av den høytilgjengelige programvaren som eksisterer på markedet i dag. Behovene for en standard diskuteres, og rapporten gir en oversikt over delvise implementasjoner av AIS som foreligger per i dag. Rapporten presenterer så en oversikt over AIS med hovedfokus på Checkpoint Service, som er den delen av standarden prosjektet implementerer. Det gis en innføring i entitetene knyttet til Checkpoint Service, samt at de viktigste egenskapene ved tjenesten beskrives. Videre gir rapporten en kort oversikt over de ulike teknologiene som er benyttet i prosjektet, før den utførte implementasjonen presenteres. Det er kun Checkpoint Service spesifikke metoder og datastrukturer forbundet med disse som her er beskrevet, samt eventuelle begrensninger ved implementasjonen. Deretter følger en oversikt over testutførelsen, før resultatene fra de gjennomførte testene fremlegges og diskuteres. Rapporten konkluderer med at løsningen realiserer basisfunksjonene som inngår i Checkpoint Service, og at den fungerer på en tilfredsstillende måte. Det er foretatt målinger av både checkpointtider og takeovertider. Resultatene fra disse målingene er meget gode, og tilsier at applikasjonen imøtekommer kravene til høy tilgjengelighet. Det gjenstår imidlertid noe videre arbeid for å få implementasjonen til å fungere med en tilfeldig applikasjon. Dette inkluderer implementasjon av flere funksjoner samt en viss generalisering av løsningen som foreligger.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIF2 datateknikkno_NO
dc.subjectProgram- og informasjonssystemerno_NO
dc.titleReferanseimplementering av Checkpoint Service API ved bruk av Heartbeatnb_NO
dc.title.alternativeCheckpoint Service Reference Implementation Using Heartbeatnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber172nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record