Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSteen, Markus
dc.contributor.authorKummervold, Magnus
dc.date.accessioned2018-07-25T12:34:21Z
dc.date.available2018-07-25T12:34:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506470
dc.description.abstractIsland er et land som ønsker å være i førersetet når det kommer til ”grønn vekst”. Over hele landet finnes det ambisiøse aktører som ser etter ulike muligheter å gjøre lokalsamfunnene de lever i mer bærekraftig. Målet med denne masteroppgaven er å forstå hvordan slike aktører blir motivert, målrettet og klar for å promotere regional bærekraftig næringsutvikling og kartlegge hvilke nye spilleregler/institusjoner de innfører for å nå sine mål. Hovedproblemstillingen i denne masteroppgaven er: ”Hvordan kan institusjonelt entreprenørskap bidra til mer innovasjon og økt bærekraftighet i Nordøst-Island?”. Videre spør jeg 1) hvilke kjennetegn på institusjonelt entreprenørskap ser jeg hos informantene i studien? 2) hvordan påvirker erfaringer, forventninger og visjoner aktørenes handlinger og strategier i organisasjonen og hvordan bruker de makt og innflytelse for å påvirke politikken i organisasjonen i tidlig fase? 3) hvordan ser aktørene på betydningen av uformelle institusjoner i utviklingen av et regional innovasjonssystem i embryonisk fase? 4) hvordan vil aktørene fasilitere nærhet og kunnskap? og 5) hvilke utviklingsbaner og stier mener aktørene er viktig i framtiden for at EIMUR skal nå sine mål, og hvordan ønsker aktørene å påvirke valget av disse. Gjennom dybdeintervju og ulike dokumenter har jeg samlet inn empiri som kan si noe om aktørenes subjektive meninger og regionens objektive kvaliteter. Denne studien viser at informantene langt på vei kan kalles institusjonelle entreprenører med lederkapasitet. Disse aktørene har vært sterkt delaktig i opprettelsen av et innovativt partnerskap med klare mål om å gjøre Nordøst-Island til en mer bærekraftig region. Erfaringer, forventninger, visjoner og maktposisjon har påvirket aktørenes evne til å innføre nye spilleregler/institusjoner for regional bærekraftig næringsutvikling. EIMUR ønsker å utvikle et regionalt innovasjonssystem rundt bærekraftighet i regionen og aktørene i studien ønsker å promotere framtidige utviklingsbaner i form av stietablering og stifornyelse som innebærer ny næringsvirksomhet og nye tjenester/produkter. Denne studien setter fokus på sammenhengen mellom institusjonelt entreprenørskap og regional bærekraftig næringsutvikling, og jeg mener slik forskning kan være med å avdekke noen av kreftene som ligger bak “grønn vekst”.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleInstitusjonelt entreprenørskap og regional bærekraftig næringsutvikling : EIMUR i Nordøst-Islandnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel