Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrømme, Alex
dc.contributor.advisorSandvik, Lise
dc.contributor.authorDyrstad, Susanne
dc.date.accessioned2018-06-28T14:00:32Z
dc.date.available2018-06-28T14:00:32Z
dc.date.created2018-06-15
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18376
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503666
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært å identifisere trusler for validitet som biologilærere kan møte på i ulike faser av vurderingspraksisen, samt hvordan disse truslene kan identifiseres. Studien kan beskrives som en kasusstudie der kvalitative metoder er brukt for å besvare problemstillingen. En trussel for validitet kan være hvis en prøve krever andre kognitive ferdigheter hos elevene enn kompetansemålene. For å undersøke hvilke kognitive ferdigheter oppgaver gitt på en prøve i genetikk i biologi 2 krevde av elevene, ble prøveoppgavene analysert og sammenlignet med hvilke kognitive ferdigheter kompetansemålene krevde av elevene. Analyseverktøyet var basert på Blooms taksonomi og Webbs nivåinndeling. Funnene indikerte at både kompetansemålene og prøveoppgavene for det meste krevde lavere- og middels kognitive ferdigheter hos elevene. For å sette denne vurderingssituasjonen i en større kontekst, ble biologilæreren og fem biologielever intervjuet om vurderingspraksisen i biologi 2-klassen. Fokusgruppeintervjuet med elevene ble analysert ved hjelp av tematisk koding, mens intervjuet med læreren ble brukt som sekundær empiri. Analysen av elevenes refleksjoner resulterte i fire analytiske påstander som indikerer trusler for validitet i vurderingspraksisen: uklare læringsmål, nivåforskjell på prøve og eksamen, bruk av lærebok og liten bruk av tilbakemeldinger. På bakgrunn av analysen av kompetansemålene og prøveoppgavene, samt elevenes refleksjoner rundt vurderingspraksisen, har jeg supplert validitetskjeden med spørsmål som biologilærere kan bruke som et verktøy for å identifisere trusler for validitet i vurderingspraksisen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning i realfag for trinn 8 -13, Kjemi og biologi
dc.titleTrusler for validitet i vurdering i biologi 2 - En kasusstudie om vurderingspraksis i biologi 2 og trusler for validitet
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel