Show simple item record

dc.contributor.advisorKlomsten, Anne Torhild
dc.contributor.authorØstgård, Jon Arne Gangvik
dc.date.accessioned2018-06-28T08:08:32Z
dc.date.available2018-06-28T08:08:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503470
dc.description.abstractInternasjonale studier påpeker at tannleger er utsatt for stress, sykdom forbundet med stress og at de løper en stor risiko for å bli utbrente (Lang, 2007). I en norsk kontekst er dette lite undersøkt, men det er grunn til å tro at også norske tannleger er utsatte for stress. Dette danner bakgrunnen for denne studien som belyser hvilke belastninger norske tannleger står i, og om disse oppleves å gi grunnlag for stress og eventuelt utvikling av utbrenthet. Oppgavens problemstilling er: ”Hvordan opplever privatpraktiserende tannleger egen arbeidshverdag?” Med utgangspunkt i en kvalitativ metode ble fire tannleger intervjuet, hvor det blir benyttet intervju som forskningsmetode. Det ble intervjuet fire tannleger i privat praksis, som enten driver eller har drevet egen praksis om hvordan de opplever sin egen arbeidshverdag som tannleger. Forskningsundersøkelsen har en fenomenologisk tilnærming som legger spesielt vekt på informantenes egne opplevelser og forståelser. I tillegg til intervjuet fylte deltakerne ut eget skjema om utbrenthet. Dette skjemaet var kun som et bakteppe til selve samtalen som bestod av et semistrukturert intervju. I dette intervjuet ble det også samtalt rundt et bilde hentet fra en behandlingssituasjon. Studiet viser at norske tannleger opplever belastning og at dette relaterer seg til forhold som økonomi, administrasjon, tidspress, krevende pasienter og et arbeid som suger energi. De opplever videre i perioder stress forbundet med det å være tannlege. Resultatene diskuteres i lys av teori forskning om belastning, stress og utvikling av utbrenthet generelt, og blant tannleger spesielt. Dette er i tråd med hva de utenlandske studiene har funnet. Men studiet viser også at de trives med sitt yrkesvalg og at ingen viste tegn til utbrenthet. Ved et vedvarende høyt stressnivå, vil utvikling av utbrenthet være en betydelig risiko. Studiet viser hvilke stressorer norske tannleger opplever og bør derfor være et viktig bidrag til å forstå belastning de utsettes for. Ved å være bevisst disse faktorene, kan det forebygges. Det forslås å øke kompetansen og ferdighetene slik at tannleger kan stå bedre rustet. Da kan graden av stress og faren for påfølgende sykdom reduseres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title''Å være tannlege er helt topp, hadde det ikke vært for alt det andre.......'' - En studie av privatpraktiserende tannlegers opplevelse av egen arbeidshverdagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record