Show simple item record

dc.contributor.advisorStrømskag, Heidi
dc.contributor.authorBrøste, Kamilla Mittet
dc.date.accessioned2018-06-26T14:00:30Z
dc.date.available2018-06-26T14:00:30Z
dc.date.created2018-06-01
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18349
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503065
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å avdekke hvilke overgangsfeil elever muligens begår i overgangsprosessen mellom representasjonene graf, funksjonsuttrykk og tabell. Videre undersøkes hva som skjer i overgangsprosessen ved eventuelle overgangsfeil. Dette studeres fordi tidligere internasjonal forskning viser at elever burde mestre overgangen mellom ulike representasjoner, samt at overgangen mellom de tre ovennevnte representasjonene er utfordrende for elever. Derfor ønskes det å studere om det også er utfordrende for norske elever. I tillegg er det dokumentert mangler vedrørende hvorfor overgangsfeilene forekommer, derfor studeres hva som skjer i overgangsprosessen ved feil. Masteroppgaven bygger på studien gjennomført av Adu-Gyamfi, Bossé og Stiff (2012) som utviklet verifiseringsmodellen for å studere elevenes utfordringer i overgangen mellom representasjoner. I deres studie ble det avdekket tre overgangsfeil: implementeringsfeil, som omfatter feil utførelse av en algoritme, samt tolkning- og bevaringsfeil, som henholdsvis omfatter at egenskaper som er eksplisitt eller implisitt gitt i startrepresentasjonen ikke bevares i overgangen. Studien er av kvalitativ karakter hvor datainnsamlingen ble gjennomført ved bruk av oppgavehefte og intervjuer. Forskningsdeltakerne i studien er en 1T-klasse, hvor fem av elevene ble intervjuet. Oppgaveheftet består av seks oppgaver som henholdsvis tar for seg de seks overgangstypene mellom representasjonene graf, funksjonsuttrykk og tabell. Intervjuene ble brukt til å gå i dybden på overgangsprosessen. Under intervjuene ble det brukt lydopptak som senere ble transkribert. I analysen ble det dannet kategorier gjennom to faser. Første fase omfattet å samle overgangsfeilene i allerede eksisterende kategorier (implementering-, tolkning- og bevaringsfeil) ved bruk av verifiseringsmodellen som analyseverktøy, mens i andre fase ble det utviklet nye kategorier på bakgrunn av dataene ved bruk av åpen og aksial koding. Studiens resultat viser at elevene sliter med overgangen mellom representasjonene, spesielt mellom funksjonsuttrykk og graf. I tillegg er alle overgangsfeilene enten en implementering- eller en tolkningsfeil. Implementeringsfeilene ble begått i overgangsprosessene hvor det kreves mange algebraiske steg i form av utregninger og manipulering av algebraisk utrykk. Tolkningsfeilene ble i stor grad begått i overgangene med funksjonsuttrykk som målrepresentasjon trolig grunnet krav om mønstergjenkjennelse.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning i realfag for trinn 8 -13, Matematikk og biologi
dc.titleOvergangsprosessen mellom representasjoner for funksjoner - En studie vedrørende feil i overgangsprosessen mellom representasjonene graf, funksjonsuttrykk og tabell
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record