Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØritsland, Trond Are
dc.contributor.advisorSellesbakk, Rolf
dc.contributor.advisorElvemo, Nicolas
dc.contributor.authorBech, Ole Andre
dc.contributor.authorMangset, Eivind Lind
dc.date.accessioned2018-06-15T14:01:02Z
dc.date.available2018-06-15T14:01:02Z
dc.date.created2015-06-15
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13719
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501804
dc.description.abstractBakgrunn Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med GlucoSet, en oppstarsbedrift med utspring fra NTNU. GlucoSet har utviklet teknologi for å måle blodsukker kontinuerlig. Teknolgien er tiltenkt bruk på intensiavdelinger der den har potensiale til å redusere dødelighet og sykehuskosntander betraktelig. Mål Målet med oppgaven har vært å kartlegge den spesielle konteksten som intensivavdelinger utgjør, for å se hvordan teknolgien kan benyttes i et sykehusapparat. Det endelige målet har vært å designe et realitisk og detaljert konsept bestående av apparat og grafisk brukergrensesnitt. Prosess og metode GlucoSet befinner seg i en tidlig fase der de har fokusert mest på teknolgi og forretningsutvikling. Fra deres side har det vært ønskelig med et holitsisk perspektiv med fokus på å forstå det kompliserte systemet som en kontinuerlig blodsukkermåler skal inngå i. Dette har blitt gjort gjennom en prosess der brukerinvolvering har stått sentralt. En vesentlig del av oppgaven har bestått av feltundersøkelser på St. Olavs-, Bærum- og Drammen sykehus. Metoder som skygging, intervjuer, co-design , brukbarhetstesting med flere har blitt brukt. Resultat Det teknologiske grunnlaget for appratet har blitt kartlagt, samt hvordan dette påvirker brukbarhet. Trender innen medisinsk teknologisk utstyr har blitt analysert og mekanismer i det medisinske markedet har blitt undersøkt. Resultatet er et produkt- og interaksjonskonsept tilpasset bruk på intensivavdelinger. Innsikten og konseptet kan brukes som inspirasjon for GlucoSet, studenter, designere og andre med interesse. Det kan betraktes som et utgangspunkt for videre utvikling av GlucoSets kontinuerlige blodsukkermåler.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Produktdesign
dc.subjectIndustriell design, Interaksjonsdesign
dc.titleDesign av apparat for kontinuerlig måling av blodsukker på intensivavdelinger
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel