Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrostad, Per
dc.contributor.authorNordahl, Ida-Mari
dc.date.accessioned2018-06-01T06:40:53Z
dc.date.available2018-06-01T06:40:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2499985
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hvordan ungdom som har vært med i tiltaket Ungdomsprosjektet har opplevd sin deltakelse, og hvorvidt de opplever at prosjektet har bidratt til å endre deres livssituasjon. Ungdomsprosjektet er et treårig prosjekt ledet av Avdeling for videregående opplæring (AVGO) i Nord Trøndelag, med formål om å gi arbeidsrettede eller helsefremmede aktiviteter, for risikoutsatt ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe. Prosjektets formål har vært å løfte fram stemmene til ungdom som har avbrutt videregående opplæring. Jeg har arbeidet ut fra følgende problemstilling: «Hvordan opplever ungdommene å delta i ungdomsprosjektet, og på hvilken måte har deres deltagelse ført til endring av deres tanker om utdanning og arbeid?» For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført semi-strukturerte intervjuer med fem ungdommer i alderen 18-21 år, alle deltakere i ungdomsprosjektet. Jeg har forsøkt å belyse ungdommenes subjektive opplevelser og erfaringer knyttet til deres deltakelse. Jeg har tatt lydopptak av alle intervjuene og deretter transkribert dem. For å belyse problemstillingen fremstilles datamaterialet gjennom tre kategorier. Analyse og drøfting er gjort i et eget kapittel med utgangspunkt i oppgavens problemstilling. Resultatene i dette prosjektet viser at ungdommene har flere felles erfaringer og opplevelser. Ved oppstart i ungdomsprosjektet motiveres ungdommene spesielt av å tjene penger og komme seg ut i arbeidspraksis. Ungdommene som lykkes med å starte med arbeid eller arbeidspraksis, beskriver at de har fått positive opplevelser og økt mestringsfølelse. Gjennom mestring og tro på egne ferdigheter erverver ungdommene nye holdninger til arbeid eller utdanning. Ungdommene som har vanskelig for å komme i gang med arbeidspraksis, ser ut til å ha mindre engasjement og motivasjon for å gjøre noe med sin situasjon. Til tross for varierende mestringsfølelse til arbeid, beskriver alle ungdommene å ha opplevd positive endringer i sitt liv gjennom deltakelsen i ungdomsprosjektet. For noen av ungdommene ser det ut til at de har blitt møtt med positive forventninger som de ikke tidligere har opplevd. Oppsummert peker resultatene i retning av at en eventuell tilbakevending til utdanning eller arbeidslivet er mulig. Men det kan synes som om det krever svært tett oppfølging og kontinuerlig tilrettelegging over tid. Resultatene tyder også på at motivasjon, mestringsforventninger og relasjon til veileder er medvirkende faktorer for en vellykket tilbakevendingsprosess.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title''Det er en tung prosess å komme seg ut'' - En kvalitativ undersøkelse av ungdom som har avbrutt videregående og deres erfaringer med oppfølging i ungdomsprosjektetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel