Show simple item record

dc.contributor.advisorIngeborg T., Sølvbergnb_NO
dc.contributor.authorLichtenberg, Einar W. M.nb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:30:15Z
dc.date.available2014-12-19T13:30:15Z
dc.date.created2004-09-14nb_NO
dc.date.issued2000nb_NO
dc.identifier124546nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/249910
dc.description.abstractAvhandlingen tar for seg lenking mellom informasjonsobjekter i digitale bibliotek, og presenterer et system for relasjonsbasert lagring i det digitale biblioteksprosjektet ved IDI (DigLib). Sammenlenking av informasjon basert på angivelse av forhold gjennom retnings- og type-bestemmelse gir mulighet for knyttinger mellom ulike informasjons typer. I et digitalt bibliotek kan slike relasjoner tilby oppdaging av informasjon utover vanlig søking og gjennhenting. Det foreslås en todelt modell for lagring og organisering i et informasjons-system: Lagringsmodell. En spesialisert modell for lagring av informasjon basert på semistrukturert lagring i objektorientert database. Relasjonsmodell. En spesialisert modell for relasjoner mellom informasjonsobjekter basert på avansert lenketeknikk og angivelse av relasjonsforhold. Systemet som presenteres bygger på ideen om at lenker mellom ulik informasjon i et nettverk kan legges utenfor informasjonen som knytter lenken. Et slikt system gir mulighet for å bygge relasjoner mellom informasjonstyper som ikke har en intern lenke-struktur, f.eks.: bilder, lyder og andre binære filer uten lenkeangivelse. Man trenger ikke å endre, eller å ha adgangsrettigheter til et informasjonsobjekt for å knytte relasjoner til det. Systemet gir også mulighet for å uttrykke informasjon om forholdet mellom informasjonsobjektene. Erfaringer fra systemet antyder at relasjoner mellom informasjonsobjekter er særlig anvendelig når man har samlinger med flere typer informasjonsobjekter (mixed content). Eksempelvis blir en knytting mellom et dokument og metadata om dokumentet ikke avhengig av å lagre lenke-informasjon i dokument-objektet eller metadata-objektet. Relasjoner mellom disse kan enkelt administreres uten å endre informasjonsobjektene. Også muligheten for å angi relasjons-type har vist seg å gi verdifull informasjon utover vanlig lenking. Systemet muliggjør lagring av informasjon i informasjonsobjekter som bygger på Dexter Hypertext Model og Arms’ arkitektur for informasjon i digitale bibliotek. Modellen utvider disse ved bruk av objektorientert oppbygging, basert på lagring i klasser med egne funksjoner for manipulering av innhold. Aksesseringsklasser for innlegging og uthenting av informasjonobjekter tillater bruk i fremtidige tjenester i DigLib. Knyttinger mellom informasjonsobjekter skjer gjennom bruk av relasjoner. Slike relasjoner uttrykker typebestemte lenker som bygger på prinsipper fra hypermediasystemer. Dette er realisert gjennom bruk av XLink spesifikasjonen for XML, og er slik utvidbart ved senere bruk av nye relasjonstyper. Det er også laget egne klasser for aksessering av slike relasjoner for fremtidig bruk i DigLib.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO
dc.titleLenker mellom informasjonsobjekter i det digitale biblioteknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber168nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record