Show simple item record

dc.contributor.advisorGiskeødegård, Marte Fanneløb
dc.contributor.authorLynge, Katrine
dc.contributor.authorEkerhovd, Thea
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-04-04T13:23:38Z
dc.date.available2018-04-04T13:23:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2492641
dc.description.abstractUndersøkelsen er utført i forbindelse med praksis i Føy Vest, her er det valgt å undersøke problematikken rundt fremmedspråklig mannskap. På bakgrunn av flere ulike nasjonaliteter i Frøy Vest er problemstillingen satt til: Hvilke utfordringer oppstår i kommunikasjon med flerspråklig mannskap i Frøy Vest og hvordan håndteres disse? Har alle utfordringene som oppstår direkte med språkforskjeller å gjøre? For å svare på denne problemstillingen er det gjort tre individuelle intervju av et utvalg fra administrasjonen i Frøy Vest og fire gruppeintervju av utvalgt mannskap om bord servicefartøy i Frøy Vest. Det er utarbeidet en intervjuguide til hvert intervju på bakgrunn av problemstilling og funn. På denne måten er det innhentet datamateriale som legger et godt grunnlag for å svare på problemstillingen. Datamaterialet er presentert og analysert opp mot teoretisk forankring, ulike aspekter rundt kommunikasjon drøftes før det til slutt gis en oppsummerende konklusjon. Funnene av undersøkelsen viser en rekke utfordringer i Frøy Vest angående kommunikasjon, hvor noen grunner i språklige ferdigheter, mens andre utfordringer kommer av andre aspekter vedrørende den komplekse kommunikasjonsprosessen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectFrøy Vestnb_NO
dc.subjectSpråkforskjellernb_NO
dc.subjectFremmedspråklig mannskapnb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.titleHåndtering av flerspråklig mannskap i praksisnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Marin teknologi: 580::Annen marin teknologi: 589nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record