Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSæther, Haldor
dc.contributor.authorMittet, Regine Marø
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-04-04T08:29:54Z
dc.date.available2018-04-04T08:29:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2492509
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å se hvordan miljøpåkrav påvirker brønnbåtnæringen. Dette blir gjort ved å se på lover og forskrifter som rederiene må forholde seg til. Lover, regler og forskrifter har en stor påvirkningskraft for hvordan brønnbåter operer i dag. Lovene og forskriften blir ofte til på grunn av uheldige hendelser som har hendt, og nyere forskning som viser konsekvensen uheldig praksis har bidratt til å forhindre videre forurensning av. Den største frykten fra myndighetene med tanke på brønnbåtnæringen er smittespredning ved frakt av levende fisk, og derfor kan man se i Forskriften om transport av Akvakulturdyr strenge bestemmelser for dette. Videre kommer det nye bestemmelser for forhindring av smittespredning, ved at det i 2021 kommer krav om at alle brønnbåter må rense transportvannet før de slipper det. Brønnbåter er også med på å forurense det marine miljøet gjennom ordinær drift av båt, som eksempel olje, kloakk, søppel og luftforurensning. Noe som fører til at brønnbåtredereir må følge regler som MARPOL, og forskrift om ballastvannbehandling. Spørsmålet er hvordan dette sammenlagt påvirker brønnbåtnæringen i dag og videre drift, og den økonomiske påvirkningen. Det jeg ønsket svar på ble løst gjennom kvalitativ metode. Det ble intervjuet til sammen to brønnbåtrederier, slik at deres perspektiv kom frem i oppgaven. Bakgrunnen for valg av kvalitativ metode var at dette var den enkleste måten å få informasjon fra rederiene, og få utdypet svar på problemstillingen. I tillegg er metoden velegnet siden jeg ville gå inn å se på selve påvirkningen av de kravene som blir satt. Svakheten med oppgaven er at det kun fikk intervjuet to rederi og at Mattilsynet ikke ble tilgjengelig for meg. Resultatet av intervjuene viser at det å drive med hensyn på miljø er en viktig del av det å drive en brønnbåt. Rederier sertifiserer seg for å drive en ”grønn båt”, ved at de velger miljøvennlige metoder i form av utstyr og fartøysdrift, og at de tar hensyn til det marine miljøet og fiskevelferden om bord i båten. Investeringer, som det kommer krav om i regelverket, koster i form av nytt utstyr, ny sertifisering, endret fartøysdrift og bedre mannskapsopplæring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBrønnbåtnæringnb_NO
dc.subjectMiljøkravnb_NO
dc.subjectRederiernb_NO
dc.titleHvordan vil miljøkrav påvirke brønnbåtnæringen?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Marin teknologi: 580::Offshoreteknologi: 581nb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel