Show simple item record

dc.contributor.advisorEmblemsvåg, Jan
dc.contributor.authorLie, Christian Eknes
dc.contributor.authorHovde, Hans Fredrik
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-04-04T07:39:52Z
dc.date.available2018-04-04T07:39:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2492484
dc.description.abstractDagens skipsnæring er preget av at aktørene benytter seg av gammel teknologi og utdaterte digitale løsninger. Gamle rutiner fører til at rederiene ikke maksimerer sin effektivitet og kapasitetsutnyttelse. I containermarkedet ser man også en overvekt av kapasitetstilbud kombinert med små profittmarginer. Ser man til flybransjen for sammenligning ser man at skipsnæringen henger langt etter på den digitale fronten, og det kan tenkes at næringen bør tenke i retning av et digitalt skifte. På bakgrunn av dette ønsker vi i denne oppgaven å se på mulighetene for å effektivisere skipsnæringen med digitale verktøy. Grunnet oppgavens gitte begrensninger har vi måttet velge ut et segment innen shipping, og trekke ut et aspekt eller en prosess innen dette segmentet som vi vil undersøke. Vi har i tråd med dette utarbeidet problemstillingen : ”Hvordan vil en digital plattform kunne effektivisere dagens containertransport?” Denne problemstillingen dannet utgangspunktet for valg av teori og anvendt metode. Basert på innhentet informasjon og teori har vi analysert og drøftet hvordan en digital plattform kan bidra til økt effektivisering innen containerbransjen. Vi har anvendt en kvalitativ tilnærming der vi i hovedsak har bygget opp oppgaven rundt intervju, rapporter og relevant litteratur. Vi har i oppgaven skissert en mulig digital plattform som skal effektivisere prosessene rundt fraktavtaler der man baserer seg på et åpent marked og moderne teknologi. På grunnlag av analyser, intervju og annen informasjon ser vi at bransjen er moden for implementering av teknologiske og digitale nyvinninger. Vi tror at dette kan gi en positiv effekt for bransjen da man i større grad vil kunne oppnå økt kapasitetsutnyttelse og samtidig begrense kostnadene forbundet med en transport.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectDigital plattformnb_NO
dc.subjectContainertransportnb_NO
dc.subjectEffektivitetnb_NO
dc.subjectShippingnb_NO
dc.titleHvordan vil en digital plattform kunne effektivisere dagens containertransport?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Marin teknologi: 580::Skipsteknologi: 582nb_NO
dc.source.pagenumber66nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record