Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFodstad, Lars August
dc.contributor.authorEnge, Daniel Krutå
dc.date.accessioned2018-02-07T08:33:49Z
dc.date.available2018-02-07T08:33:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2483145
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan man kan forbedre den skrivedidaktiske praksisen i videregående skole gjennom bruk av responsgrupper og tekstverksted. Dette blir undersøkt gjennom kvalitative intervju med fire lærere ved ulike forfatterstudier i Norge. Mer spesifikt er problemstillingen for mitt prosjekt: Hvordan brukes tekstverksted og responsgrupper forskjellig på ulike forfatterstudier, og hvilken overføringsverdi kan dette ha for norskundervisning i videregående skole? Oppgaven søker å analysere hvordan lærerne benytter seg av ulike former for elevrespons, hvordan de legitimerer praksisen sin og i hvordan dette kan knyttes opp mot prosessorientert skriving og den australske sjangerskolen. Det teoretiske fundamentet i oppgaven er det sosiointeraktive perspektivet, og Hoels (1995) doktoravhandling om prosessorientert skriving. Oppgaven søker, med henvisning til denne teorien og gjeldende læreplan, å gjøre rede for hvordan elevrespons/studentrespons kan styrke elevenes/studentens revisjonskompetanse. Resultatene viser at lærerne har en utstrakt bruk av studentrespons, men at responsgrupper i mindre grad blir benyttet enn tekstverksted. Gjennom å jobbe med elevrespons er det stor sannsynlighet for at elevene utvikler bedre revisjonskompetanse og dermed også blir flinkere til å revidere egne tekster. Dette tar også flere av lærerne jeg har intervjuet opp som en sentral begrunnelse for hvorfor de jobber så aktivt med studentrespons på sine utdanninger. Selv om det bare er en av de lærerne jeg har intervjuet som fast bruker responsgrupper bruker alle lærerne tekstverksted aktivt, og som sin hovedmåte å gi vurdering på tekst. Hvordan tekstverkstedene konkret gjennomføres, varierer likevel mellom de ulike lærerne, men det som går igjen er at alle bruker plenumssamlinger for å diskutere tekster som studentene har skrevet, og at teori brukes som et hjelpemiddel for å drøfte kvalitet i tekst.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectStudentresponsnb_NO
dc.subjectelevresponsnb_NO
dc.subjectforfatterstudienb_NO
dc.subjecttekstverkstednb_NO
dc.subjectresponsgruppernb_NO
dc.subjectsosiokulturell læringsteorinb_NO
dc.subjectsosiointeraktivt perspektivnb_NO
dc.subjectprosessorientert skrivingnb_NO
dc.subjectaustralsk sjangerskolenb_NO
dc.subjectIntertekstualitetnb_NO
dc.subjectMottakerbevissthetnb_NO
dc.titleStudentrespons ved fire forfatterstudier - En studie av forfatterstudier bruk av tekstverksted og responsgruppernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel