Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØlnes, Njål
dc.date.accessioned2018-01-05T09:22:00Z
dc.date.available2018-01-05T09:22:00Z
dc.date.created2018-01-03T20:03:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationJournal for Research in Arts and Sports Education. 2017, 01 (05), 59-78.nb_NO
dc.identifier.issn2535-2857
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2475891
dc.description.abstractDenne artikkelen presenterer, undersøker og diskuterer bruken av auditiv sonologi som metode for å forske på improvisert musikk. Studien er eit eksempel på kunstnarleg forsking, og rettar sine spørsmål frå innsida av ein kunstnarleg praksis. Det underliggande forskingsspørsmålet som har oppstått frå den kunstnarlege praksisen og som vert undersøkt gjennom denne artikkelen er: Korleis kan bruk av auditiv sonologi som analysereiskap hjelpe ein musikar-forskar til å forske på musikk innanfrå sin eigen kunstnarlege praksis? Dette spørsmålet vil verte handsama analytisk, refleksivt og kritisk. Konkrete eksempel gjer det muleg å sjå kva auditiv sonologi er og kan gi som metode. Artikkelen vil fokusere på dei metodologiske sidene ved auditiv sonologi, samt vise min konkrete bruk av metoden i eit større forskingsprosjekt. Slik argumenterer artikkelen for at auditiv sonologi er ein nyttig analytisk reiskap for å drive forsking på musikk frå ein hybrid musikar/forskar-ståstad med eit kunstnarleg perspektiv.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherCappelen Damm Akademisk (NOASP)nb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleÅ forske på eiga spelingnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber59-78nb_NO
dc.source.volume01nb_NO
dc.source.journalJournal for Research in Arts and Sports Educationnb_NO
dc.source.issue05nb_NO
dc.identifier.doi10.23865/jased.v1.942
dc.identifier.cristin1535267
dc.description.localcode© 2017 N. Ølnes. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its licensenb_NO
cristin.unitcode194,62,45,0
cristin.unitnameInstitutt for musikk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal