Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorThorshaug, Arve
dc.contributor.authorGustafson, Karina
dc.date.accessioned2018-01-04T15:17:11Z
dc.date.available2018-01-04T15:17:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2475795
dc.description.abstractDenne studien belyser temaene utfordrende atferd, innagerende atferd og betydningen av relasjoner. Den tar for seg voksenperspektivet og pedagogenes egne opplevelser av hva som ligger i de to ulike begrepene, samt deres tanker om hvordan relasjoner kan ha innvirkning på denne type atferd. Elevgruppen som viser tegn til innagerende atferd får noe mindre oppmerksomhet enn den utagerende elevgruppe. Dermed er et av studiens formål å rette oppmerksomheten mot de stille og ofte ”usynlige” barna i klasserommet. For å få innsikt i forskningsdeltakernes oppfatning av den aktuelle tematikken benyttes en kvalitativ tilnærming med semistrukturerte intervju av én lærer og én spesialpedagog. Forskningsdeltakerne ser på utfordrende atferd som noe som forstyrrer i skolehverdagen, og fokuset dras raskt mot elevgruppen som kan karakteriseres som utagerende. Det kommer frem ulike fordeler ved å benytte begrepet ”utfordrende atferd” fremfor ”atferdsproblem” eller ”problematferd”, som ofte er den offisielle begrepsbruken. Når det gjelder den innagerende atferden virker det her som forskningsdeltakerne har bedre kontroll på både kjennetegn og behov enn de selv er klare over. De opplever at de ikke vet hva de skal se etter for å oppdage disse elevene, noe de i videre samtaler viser stor bevissthet omkring tross alt. Relasjoner viser seg å ha stor innvirkning på utfordrende, ikke minst innagerende, atferd, ved at en god relasjon er med på å gi elevene en opplevelse av trygghet. Om læreren er bevisst sin egen relasjonskompetanse kan det utrettes mange små tiltak som opprettholder, og om nødvendig reparerer, de gode relasjonene. Ved å jobbe hardt med å skape gode, positive lærer-elev-relasjoner gir man elevene tro på egne evner og muligheter. Dette vil gi en trygg, forutsigbar og motiverende skolehverdag for alle, uansett utfordring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleInnagerende atferd og relasjoners betydning - En kvalitativ studie om to pedagogers tanker om den innagerende elevgruppen og betydningen av gode relasjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.description.localcodeDenne oppgaven vil bli tilgjengelig fra 2019-09-17.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel