Show simple item record

dc.contributor.advisorSæteren, Anne-Lise
dc.contributor.authorIsaksen, Maren Eline
dc.date.accessioned2018-01-04T10:06:38Z
dc.date.available2018-01-04T10:06:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2475540
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har fått tittelen De stille barna og sosial kompetanse i barnehagen. Derfor er studien rettet inn mot temaet stille atferd og sosial kompetanse hos de yngste i barnehagen. Formålet med denne studien er å få større innsikt i, og rette oppmerksomheten mot teamet. I tillegg til å få innsikt i deltagerens erfaringer, meninger og refleksjoner rundt teamet. Studien har fokus på at en skal få mer forståelse for hvordan det arbeides for å styrke den sosiale kompetansen hos de stille barna. Problemstillingen i denne studien er: «Hvordan arbeider barnehagelærere for å styrke sosial kompetanse hos barn med stille atferd på småbarnsavdelingen?». For å besvare denne problemstillingen ble det benyttet kvalitativ forskningsmetode, og jeg gjennomførte intervju med to pedagogiske ledere i to ulike barnehager, som har erfaringer med småbarn og stille atferd. I mine funn kom det frem at personalet har forskjellige erfaringer med barn som viser stilleatferd. De har kunnskap om stille barn, men deltagerne mente at det burde være mer fokus på problematikken, og at man trenger mer kunnskap om temaet. Det kom videre frem at personalet ikke delte barna inn i strenge kategorier, men beskriver barnas atferd mer detaljert, da det er mange perspektiver på stille atferd. Deltagerne har ganske lik forståelse av begrepene stille atferd og sosial kompetanse, og synes det er viktig å gjøre begrepene mer praksisnære og forståelige. I intervjuet ble det beskrevet flere ulike mulige arbeidsmåter for å fremme sosial kompetanse hos barn i barnehagen. Det var enkelte aspekt som gikk igjen hos begge deltagerne, blant annet voksenrollen i barnehagen. At personalet har en viktig og betydningsfull rolle overfor barna, og at barna trenger observante, sensitive og anerkjennende voksenmodeller. Trygghet og forutsigbarhet for barna, er med på å legge et godt grunnlag for å arbeide videre med sosial kompetanse. God kunnskap og kompetanse innen personalet, samt gode samarbeidsevner der man jobber fram mot et felles mål innad i personalet, er en meget viktig brikke for å lykkes. Et av funnene som også trekkes fram som viktig, er kunnskapsdeling mellom personalet. Gjennom dialog, refleksjon, felles mål og gode holdninger er noe av det som må til for å styrke kvaliteten på arbeidet, og de tiltak som gjøres for barn. Organisering og bruk av mindre gruppesammensetninger, ses på som gode tiltak. Det å trekke fram enkeltbarna i barnegruppa, og arbeide for at barna skal bli kjent med sine egne følelser for å styrke tilhørigheten, noe som igjen vil gi og gi nære relasjoner, kom fram som sentrale og gode tiltak i denne studien.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDe stille barna og sosial kompetanse i barnehagen - En kvalitativ intervjustudie om hvordan barnehagelærere arbeider for å styrke sosial kompetanse hos barn med stille atferd på småbarnsavdelingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record