Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorChinga-Ramirez, Carla
dc.contributor.authorRogne, Monica
dc.date.accessioned2017-12-21T12:45:56Z
dc.date.available2017-12-21T12:45:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2473530
dc.description.abstractDenne erfaringsbaserte masteroppgaven i Pedagogisk Psykologisk Rådgivningen bygger på en forskning av tospråklige lærere sin opplevelse av sin rolle i skolen. Bakgrunnen for et ønske om å lære mer om tospråklige lærere er at vi i PPT får tilmeldt elever med flerspråklig og flerkulturell bakgrunn, og at vi ofte har utfordringer med både å kartlegge, teste og gi skolene råd om tiltak for disse elevene. De tospråklige lærerne er en del av kommunens lærerstab, men har en diffus rolle og blir i liten grad benyttet som ressursperson eller kollega når det skal utredes og samarbeides om tilpasset opplæring for elevene. De reiser fra skole til skole og stillingsprosenten avhenger av hvor mange elever som passer til den enkelte lærer i forhold til språk og opplæringsbehov. Kommunen har bestemt at de skal konsentrere opplæringen til å gjelde tospråklig fagopplæring og denne skal knyttes til elevens ordinære opplæringsplan så godt som det lar seg gjøre. De tospråklige lærerne forteller at de opplever seg som brobyggere, både språklig, sosialt og kulturelt. De blir brukt som oversettere og kontaktledd mellom skole og foreldre. Dette kombinert med at de disponerer svært liten tid sammen med elevene, fører til at det blir liten tid til å planlegge selvstendige undervisningsopplegg for elevene. Både tidligere og nylig forskning viser at det er hensiktsmessig både faglig og sosialt at elevene får bruke språkene sine kommunikativt. En tospråklig lærer med pedagogisk og didaktisk kompetanse kan tilrettelegge undervisningen slik at eleven får bedre forutsetninger for faglig og sosial utvikling, og mangler den tospråklige læreren denne kompetansen legger nasjonale utredninger vekt på viktigheten av kompetanseheving gjennom høyere utdannelse, eller kollegaveiledning og samarbeid på skolene. Bedrer samarbeid med tospråklige lærere slik at de ikke opplever å havne på sidelinja i skolen vil komme hele skolen til gode. De tospråklige lærerne opplever at elevene og foreldrene føler seg mer inkludert når den tospråklige fagopplæringen blir en del av den helhetlige opplæringen i skolen. Tospråklige lærere er opptatt av at elevene skal få et slikt helhetlig skoletilbud og de ønsker å samarbeide med både lærere, foresatte og PPT for å få tilrettelagt undervisningen best mulig ut fra elevenes nivå. Kartlegging av eleven og planlegging av undervisningen spiller en viktig rolle for de tospråklige lærerne, og de opplever at elevene får best utbytte av undervisning som ligger nært opp til den ordinære opplæringen i skolen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleTospråklig fagopplæring - En kvalitativ undersøkelse av morsmålslæreres erfaringer med tospråklig fagopplæring i grunnskolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel