Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorToussaint, Pieter Jelle
dc.contributor.advisorFaxvaag, Arild
dc.contributor.authorKrabbedal-Mathisen, Jeanette
dc.contributor.authorValand, John Tore
dc.date.accessioned2017-12-06T15:01:14Z
dc.date.available2017-12-06T15:01:14Z
dc.date.created2017-05-31
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2469433
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi sett på hvilke behov og ønsker klinikere har i forbindelse med rapportering til Kreftregisteret, og om det er mulig å lage arketypebaserte templater av kreftmeldingene. I løpet av de fire første månedene i 2017 ble det sendt nesten 18 000 kreftmeldinger som alle består av store mengder pasientinformasjon som klinikerne må lokalisere blant all friteksten i pasientjournalene. I oppgaven er kvalitativ metode brukt som grunnlag for å få oversikt over klinikernes behov. openEHRs modelleringsmetodikk er brukt på to registerskjema fra et veletablert register og det er forsøkt å overføre variablene fra skjema til arketypebaserte templater for å se om dette kan legge til rette for mer automatisk utfylling dersom man har en strukturert (arketypebasert) journal. Vi har kun sett på selve modelleringen av templatene. Vi har ikke endret variablene i skjemaet, men forholdt oss til Kreftregisterets spesifikasjon. Hovedfunnene i oppgaven viser at det er mulig å lage templater for de to kreftmeldingene vi har sett på. Dersom man ønsker å oppnå større potensiale for gjenbruk av data er det likevel et arbeid som gjenstår med å se på hvilke variabler man etterspør og knytning til klassifikasjoner og terminologier. Utfordringene vi støtte på underveis er beskrevet i oppgaven, og både tankekart og templatene som er utarbeidet er tilgjengelig på arketyper.no som et grunnlag for videre arbeid på veien mot strukturering av pasientjournalen og utgangspunkt for hvordan man kan modellere kreftmeldinger som arketypebaserte templater.. Denne oppgaven peker på en del utfordringer knyttet til arketypemodellering og templatutvikling der man forsøker å gjenskape variablene fra et skjema til arketypebasert templat, uten å tilpasse arketypene i slik grad at man øker gjenbruksgrad og interoperabilitet.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectHelseinformatikk, For kandidater med informatikkfaglig bakgrunn
dc.subjectHelseinformatikk, For kandidater med helsefaglig bakgrunn
dc.titleRegistervariabler som arketypebaserte templater - Hvordan kan man bruke openEHR-arketyper til å representere kreftmeldinger?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel