Show simple item record

dc.contributor.advisorPorathe, Thomas
dc.contributor.advisorSkogås, Jan Gunnar
dc.contributor.advisorSjøvoll, Håvard
dc.contributor.authorFry, Kristine Rise
dc.date.accessioned2017-11-28T15:00:32Z
dc.date.available2017-11-28T15:00:32Z
dc.date.created2017-06-09
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17177
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468297
dc.description.abstractBakgrunn: Antall pasienter som blir henvist til sykehus og til akuttmottaket stiger stadig. For å redusere antall pasienter som unødvendig blir henvist til spesialisthelsetjenesten, er det behov for en desentralisering av spesialistkompetanse. Fremtidens operasjonsrom, en forskningsarena på St. Olavs Hospital, har utviklet et digitalt verktøy som skal gjøre det lettere for distriktsykehus å søke beslutningsstøtte fra spesialister på sykehus i tilfeller hvor samhandling er nødvendig. Verktøyet heter the Virtual Examination Room (VER) og er en interaktiv, telemedisinsk løsning som kan dele pasientdata i sanntid. Mål Målet med masteroppgaven er å ta hensyn til brukerbehov og konteksten legene er i for å avdekke behov for et redesign av brukergrensesnittet til VER, og spesifisere hvordan løsningen burde designes for å imøtekomme behovene. Metode Masteroppgaven henter inspirasjon fra designmetodikk for å kartlegge behov, adferd og arbeidsmønster hos både distriktansatte og spesialister. Jeg har hatt fokus brukeropplevelsen av systemet og har testet iterativt på brukere gjennom prosessen. Resultat Brukerstudier og analyser avdekker et udefinert konsept der det er uklare retningslinjer for bruken av systemet. Det ble definert to primærbrukere: distriktansatt og spesialist. Distriktansatt er brukeren som initierer bruken av VER, det er derfor essensielt at de har tillit til at systemet fungerer og at det er en spesialist tilgjengelig for å kunne gi beslutningsstøtte. Behovskartleggingen viser at systemet er for lite logisk og effektiv til at det blir brukt aktivt i dag. Prosjektet resulterte i et redesign av VER. Løsningsforslaget er utviklet med tanke på et gitt, fremtidig bruksscenario.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Interaksjonsdesign
dc.titleDesign av et interaktivt, telemedisinsk verktøy mellom primær- og sekundærhelsetjenesten.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record