Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPorathe, Thomas
dc.contributor.advisorØritsland, Trond Are
dc.contributor.authorAarlott, Espen Mathisen
dc.date.accessioned2017-11-28T15:00:29Z
dc.date.available2017-11-28T15:00:29Z
dc.date.created2017-06-24
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16165
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468294
dc.description.abstractVareproduserende industri i Norge gjennomgår store endringer ved at industrielle produksjonsprosesser i større grad integreres gjennom digitalisering og automatisering. Industri 4.0 er et begrep som brukes i sammenheng med denne utviklingen og ett av målene er å oppnå vellykket bruk av teknologi med menneskesentrert semi-automatisering. Dette vil føre til endringer i operatørenes hverdag hvor bruk av IKT-baserte støttesystemer vil spille en sentral rolle. Masteroppgaven har tatt utgangspunkt i denne bakgrunnen og har fokusert på et avgrenset område i produksjonsvirksomheten GKN Aerospace Norway. GKN Aerospace Norway planlegger store endringer i hvordan de skal drifte fabrikken i fremtiden, som inkludereret dedikert fokus på fremtidens operatørrolle. Visjoner innebærer blant annet endringer i organisering, ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Masteroppgaven består av fire hovedaktiviteter og inkluderer en litteraturgjennomgang, et feltstudie, en konseptutvikling og iterativ prototyping. Målet har vært å utvikle et konsept som viser hvordan menneske-maskin-interaksjon vil kunne fungere i fremtiden. Fremtidige informasjonsbehov er ikke kjent på dette tidspunkt, men flere av dagens oppgaver og ansvarsområder vil fortsatt være en del av fremtiden. Identifiserte behov og muligheter fra feltstudiet og prototypeintervjuer har vært grunnlaget for hvile informasjonsbehov som dekkes og konseptets funksjoner. Konseptet kombinerer fremtidsvisjoner med identifiserte brukerbehov og skal støtter operatøren med å ta beslutninger og utføre arbeidsoppgaver. Det overordnede målet er å gi en oversikt over informasjon som er relatert til driften av maskinene. Dette inkluderer informasjon som er relatert til hvilke ordre som skal prosesseres og verktøyhåndtering Resultatet presenteres i både en mobil og en stasjonær løsning, og viser hvordan en fleksibel og mobil operatør kan være i bedre stand til å drifte flere maskiner samtidig. Det er hovedsakelig ment til å brukes som et referansepunkt for innhenting av informasjon, men vil også varsle operatøren når oppmerksomhet kreves.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design (2-årig), Produktdesign
dc.titleBrukergrensesnitt for fremtidens operatør
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel