Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAursand, Ida Grong
dc.contributor.authorDigre, Hanne
dc.contributor.authorLadstein, Jarle
dc.contributor.authorKyllingstad, Lars Tandle
dc.contributor.authorErikson, Ulf Gøran
dc.contributor.authorTveit, Guro Møen
dc.contributor.authorBacki, Christoph Josef
dc.contributor.authorReite, Karl Johan
dc.date.accessioned2017-11-16T13:13:16Z
dc.date.available2017-11-16T13:13:16Z
dc.date.created2016-12-12T11:22:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-14-06014-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466707
dc.description.abstractBærekraftig høsting av villfanget fisk er en av de viktigste utfordringene i det globale bildet når det gjelder å skaffe tilstrekkelige mengder fisk. Det ligger et stort potensial i å høste fisk på en bedre måte. Norge er langt fremme både når det gjelder teknologisk utstyrsutvikling og anvendelse av nye fangstkonsepter, men det er fortsatt betydelige utfordringer spesielt i grensesnittet mellom den nye teknologien og fangstbehandling. Konvensjonelt fiskeri gjennomføres med flere forskjellige fartøykonsepter og redskapstyper. Felles for alle er at råstoffkvalitet og fangstinntekt henger sammen med fangst- og produksjonsprosess ombord med tilhørende investerings- og driftskostnader. Fiskefartøy har i langt større grad enn andre produksjonslokaliteter begrenset handlingsrom for å optimalisere prosessen med hensyn til økonomi og andre parametere som f.eks. miljøbelastning. Dette kommer i første rekke fra begrenset tilgjengelig volum og relativt kostbare tilgjengelige energikilder som f.eks. konvensjonelle oljedrevne motordrifter som benyttes til produksjon av elektrisk energi. Gjennom prosjektet DANTEQ har det blitt bygget ny kompetanse og utviklet metoder for å optimalisere håndtering av fisk ombord med hensyn til råstoffkvalitet og energieffektivitet. Arbeidet i DATNEQ har vært delt opp i fire ulike arbeidsområder (RA). Innen RA1 ble effekten av korttids levendelagring av fisk før slakting og elektrobedøving studert. I RA2 var fokuset kjøle- og frysesystemer ombord og effekt på råstoffkvalitet. I RA3 var fokuset å logge energiforbruk fra ulike kilder ombord på trålere for videre å kunne benytte disse dataene til energieffektiv drift av fiskefartøy. I RA4 ble det utviklet matematiske modeller og metoder for simulering av fangstbehandling og fabrikkprosesser ombordnb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherSINTEFnb_NO
dc.titleDevelopment and assessment of novel technologies improving the fishing operation and on board processing with respect to environmental impact and fish quality (DANTEQ)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber66nb_NO
dc.identifier.cristin1411328
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 199447nb_NO
cristin.unitcode194,68,20,70
cristin.unitcode194,66,30,60
cristin.unitnameInstitutt for matteknologi
cristin.unitnameSubsea production and processing
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel