Show simple item record

dc.contributor.advisorUthus, Marit
dc.contributor.authorUnsgård, Ingrid Alma
dc.date.accessioned2017-11-13T12:05:32Z
dc.date.available2017-11-13T12:05:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465801
dc.description.abstractI denne studien ble tre introverte ledere dybdeintervjuet om sine erfaringer om det å lede ut ifra sine verdier i Heimevernet. Fokuset ble rettet mot hvordan de opplevde det å lede ifra et introvert perspektiv og hvordan dette påvirket både trivsel og belastninger i arbeidet deres. Hovedmålet for studien var å skaffe ny innsikt og nye erfaringer om hvordan introverte ledere erfarer å lede ut ifra sine verdier og hvordan dette påvirker deres trivsel og belastninger i arbeidshverdagen. Det teoretiske grunnlaget for studien er gjort med to utgangspunkt. Carl Jung sin modell (1994) om psykologiske typer er brukt overordnet for å beskrive og forstå personlighetstypene introvert og ekstrovert samt deres tankemåte, handlemåte og særegenhet. Denne modellen baserer også Sharp (1992) seg på, som en forklarende og utdypende beskrivelse til den introverte og ekstroverte personlighetstypen. Som grunnlag for å forstå hvordan de introverte erfarer å lede gjennom sine verdier, så vises det til følgende teorier: Teori om autentisk ledelse (Gardner et al., 2005) viser til hvordan de introverte lederne klarer å være sitt sanne jeg og tro mot sine egne verdier, teori om verdier (Wigfield og Eccles, 1992) belyser hvordan de introverte lederne sine verdier trer frem som veivisere, motivasjonsbærere og forklarer hvorfor de velger som de gjør og til slutt teori om dissonant miljø (Rosenberg, 1977) viser hvordan lederne kan bli en del av miljøet eller falle utenfor. De sentrale funnene i studien viser at de introverte lederne har både positive og negative erfaringer med å lede i takt med verdier. De positive erfaringene viser seg frem som det å utgjøre en forskjell, engasjement, grundighet og resultat. Samtidig så trer behovet for alenetid/pauser og utfordringer med nye sosiale settinger frem som en kostnad for dem. Altså som negative erfaringer med å lede i takt med egne verdier. Dette kan sies å være deres like trekk. I tillegg trer det frem at de introverte lederne representerer hver sine individuelle verdier, både verdier som de opplever å lede i takt med, som å bidra til andres utvikling og ærlighet, og verdier de erfarer utfordrer dem i arbeidet, som gjelder å jobbe tett med andre mennesker og høye ambisjoner/høy arbeidsmoral. Til slutt trer det frem at introverthet i lederrollen kan sies å være en felles verdi for lederne som er representert i denne studien. Når det kommer til denne verdien, viser de til at dette angår den de er, og den de ønsker å være, men noen ganger, spesielt når det kommer til samarbeidet med egne ledere, høyere opp i systemet, så kan de utfordres på dette «å leve sitt autentiske jeg». Interaksjon med andre mennesker viser seg som en belastning for de introverte lederne. Dette oppleves som kostnader. Samtidig så ser det ut til at de positive verdiene er så sterke at de til en viss grad kan sies å oppveie kostnadene de introverte lederne opplever. Dette viser at verdier og kostnader påvirker hverandre og henger sammen med hverandre. For at de tre introverte lederne i Heimevernet skal kunne bevare motivasjon og trivsel i arbeidet, må dette være i balanse. I denne studien fokuserer de introverte lederne mye på kostnadene i form av at dette er de mer bevisst, mens andre og mere positive kvaliteter hos dem kan komme i bakgrunnen. Funnene i denne studien viser betydningen av å løfte fram disse positive kvalitetene i større grad gjennom bevisstgjøring for den enkelte leder, slik at de kan fremstå som enda klarere og mer autentiske i sitt lederskap.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleIntroverte verdier - En kvalitativ intervjustudie av introverte ledere i Heimevernet og deres verdiernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record