Show simple item record

dc.contributor.advisorOstnes, Runar
dc.contributor.authorHannisdal, Eirik
dc.contributor.authorKristiansen, Ingeborg Andrea Raanes
dc.contributor.authorBjørkedal, Lillian
dc.contributor.authorPettersen, Øystein Reimers
dc.date.accessioned2017-10-25T12:35:48Z
dc.date.available2017-10-25T12:35:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2462122
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke om formidling av søkeområder i forbindelse med søk- og redningsoperasjoner kan utføres på en mer forenklet og tidsbesparende måte. Oppgaven tar utgangspunkt i bruken av virtuelle Aids to Navigation (AtoN) med formidling gjennom Automatic Identification System (AIS). Gruppen mente dette ville være en bedre metode for formidling av søkeområde, da med tanke på effektivitet og situasjonsbevissthet. Det ble utført simulatorforsøk med kandidater fra Redningsselskapet (RS) og forskjellige rederier for å se bruken av systemet i praksis. Det ble utført intervju med Kystverket Midt-Norge for å få forståelse for hvordan AIS AtoN blir brukt per dags dato og hvordan systemet fungerer. Gruppen gjennomførte også intervju med Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge for å lære mer om deres rutiner i søk- og redningsoperasjoner samt å høre deres tanker rundt bruken av AIS AtoN. Oppgaven gir teoretisk grunnlag for søk- og redningstjeneste, AIS og AIS AtoN. Det blir beskrevet i metodekapittelet hvordan simulatorforsøket ble planlagt og gjennomført, samt intervjuer med kandidatene som ble avholdt etterpå. Til slutt konkluderte gruppen med at ved riktig bruk av metoden vil situasjonsforståelsen øke og gjøre redningsoperasjoner mer tidseffektive.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectAutomatiseringnb_NO
dc.subjectRedningsoperasjonernb_NO
dc.subjectAids to navigationnb_NO
dc.subjectSimulatorforsøknb_NO
dc.titleDen operative bruken av virtuelle AIS AtoN i søk og redningnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Marin teknologi: 580::Skipsteknologi: 582nb_NO
dc.source.pagenumber79nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal