Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMørk, Max Ingar
dc.contributor.authorAbbedissen, Espen
dc.contributor.authorBergmann, Hallvard Yksnøy
dc.contributor.authorFossli, Håkon Lund
dc.contributor.authorFossum, Petter Jørgen
dc.coverage.spatialNorway, Ålesund, Hatlane, Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2017-10-25T12:11:00Z
dc.date.available2017-10-25T12:11:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2462110
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven har vært å se på fordeler og ulemper ved å bygge yrkesbygninger som passivhus, i stedet for etter TEK-17. Byggene vi har sett på er Hatlane omsorgssenter, Hatlane skole og Romsdal videregående skole. Det vi har vurdert er innemiljø, tekniske løsninger, økonomi og byggemåte. For å kartlegge innemiljøet på Hatlane skole og Hatlane omsorgssenter (Romsdal vgs. er fortsatt under oppføring) foretok vi en spørreundersøkelse av brukerne. Teori og hoveddelen av rapporten består av generell informasjon om passivhus. Eksempler på temaer vi har tatt for oss er krav til energibruk, bygningsdesign, ventilasjonssystemer, energikilder, inneklima osv. I informasjonsinnsamlingen søkte vi blant annet etter relevant litteratur i lærebøker og faglitteratur, standarder og diverse rapporter. Vi har også fått tips om relevant litteratur av vår veileder. Dette gav oss et godt grunnlag før vi gikk dypere inn i byggene vi tok for oss. I rapporten har vi brukt forskjellige metoder alt ettersom hvilken type informasjon vi har hentet inn. Til spørreundersøkelsen brukte vi en kvantitativ metode. På den måten klarte vi å nå mange respondenter for å få et representativt svar på spørsmålene som ble stilt. Til kvalitetssikringen av spørreundersøkelsen intervjuet vi teamleder Frank Sjøholt på e-post. Resultatene vi har kommet fram til har vi sammenlignet opp mot tidligere etablert forskning/litteratur. Ut ifra de resultater vi har kommet fram til i oppgaven, konkluderer vi med at det var økono-misk gunstig å bygge etter passivhusstandarden da disse byggene ble oppført for noen år si-den. Dette på grunn av støtten fra Enova. I dag er støtten til passivhus fjernet, men energiløs-ningene er blitt mer effektive, holdbare og billigere. Videre konkluderer vi med at selv om kravene er til et godt inneklima er oppfylt, er det misnøye med inneklimaet blant en stor del av brukerne. Misnøyen gjelder spesielt temperatur og opplevd luftkvalitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectYrkesbygningernb_NO
dc.subjectPassivhusstandardnb_NO
dc.subjectOmsorgssenternb_NO
dc.subjectHatlanenb_NO
dc.subjectSkolenb_NO
dc.subjectRomsdalnb_NO
dc.titleKartlegging av krav, lønnsomhet og tilfredshet i yrkesbygg med passivhusstandardnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Bygg-, anleggs- og transportteknologi: 532nb_NO
dc.source.pagenumber235nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal