Show simple item record

dc.contributor.advisorÅrskog, Vemund
dc.contributor.authorGjendem, Kristian
dc.contributor.authorGjerdset, Torunn
dc.contributor.authorNordvik, Ingvild
dc.coverage.spatialNorway, Ålesundnb_NO
dc.date.accessioned2017-10-25T12:10:41Z
dc.date.available2017-10-25T12:10:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2462106
dc.description.abstractVed dimensjonering av bæresystemet til en konstruksjon finnes det flere utførelsesmetoder, og som ingeniør står man overfor flere utfordringer i arbeidet med utarbeidelse av den mest hensiktsmessige løsningen. Oppgaven tar sikte på å se på flere ulike løsninger for bæresystemet til ei boligblokk, med hovedfokus på etasjeskillerne, og er utarbeidet i samarbeid med Kristiseter AS, som er oppdragsgiver for prosjektet. Vi har selv fått legge føringene for hvordan vi ønsket å vinkle oppgaven, og i samarbeid med oppdragsgiver og veileder har vi utarbeidet det vi anser som ei spennende og faglig utfordrende problemstilling. Beregningene i oppgaven ble utført ved hjelp av FEM-design, et dimensjonerings- og modelleringsprogram, i tillegg til at vi også har brukt Eurocode Express, som er et beregningsprogram. Vi har også fått hjelp til å legge inn resultater i Adapt, et dimensjoneringsprogram for etteroppspenning, og vi har kontrollert beregningene for hånd i MathCAD. Resultatet av arbeidet er 3 ulike løsninger for bæresystemet til boligblokka, der vi har sett på slakkarmerte betongdekker, hulldekker og etteroppspente betongdekker med fiberarmering. Disse resultatene er presentert i vedlagte tabeller, arbeidstegninger og rapporter som er utarbeidet fra våre beregninger og valg. Gjennom arbeidet med denne oppgaven har vi kommet frem til en løsning med et bæresystem med etteroppspente, fiberarmerte betongdekker. Denne løsningen viste seg å være mest hensiktsmessig med tanke på dekketykkelse, men også med tanke på andre forhold.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectDimensjoneringnb_NO
dc.subjectBæresystemnb_NO
dc.subjectFem-designnb_NO
dc.subjectBoligblokknb_NO
dc.titleDimensjonering av boligblokknb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Bygg-, anleggs- og transportteknologi: 532nb_NO
dc.source.pagenumber342nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal