Show simple item record

dc.contributor.advisorTvedt, Terje
dc.contributor.authorAasen, Thea Elise Vestre
dc.contributor.authorHansen, Marte Aasen
dc.contributor.authorMartinez Gutierrez, Eduardo
dc.contributor.authorHelland, Sigbjørn Dahl
dc.coverage.spatialNorway, Ålesund, Breivika-Lerstad, E136nb_NO
dc.date.accessioned2017-10-25T12:09:55Z
dc.date.available2017-10-25T12:09:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2462103
dc.description.abstractOppgavens tema er gitt av Statens vegvesen Region midt, og omhandler utarbeidelse av faseplan for nytt 3-planskryss på E136 Breivika-Lerstad. Oppgaven er tatt ut av et større prosjekt, som omhandler bypakken i Ålesund. Det er tatt utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok R700 Tegningsgrunnlag, hvor man finner beskrivelse av hva en faseplan er og skal inneholde. Oppgaven inneholder flere forskningsspørsmål med tverrfaglig innhold, som representerer den overordnede problemstillingen. I tillegg til håndbøkene fra Statens vegvesen har gruppen intervjuet ulike fagpersoner om elementer og fagområder knyttet til oppgavens tema. Gruppen har vurdert håndbøkene til Statens Vegvesen som sikre kilder. Resultatene av oppgaven er utarbeidet av gruppen ut ifra våre forutsetninger, og med innspill fra veileder hos NTNU og Statens vegvesen. Gjennomgående tema i rapporten er sikkerhet for alle som har tilknytning til anleggsområdet. Trygge og oversiktlige anleggs- og boligadkomster i området er blitt tatt nøye hensyn til, og her har gruppen vurdert flere alternativer for å finne den beste løsningen. Konklusjonen ble til slutt å bruke flere av alternativene, men i ulike faser. Det er utarbeidet to ulike alternativer til faseplan for 3-planskrysset, og gruppen har jobbet med å belyse alle aspekter ved de to alternativene. Rapporten gruppen har utarbeidet for å finne den beste løsningen tar i hovedsak for seg hvordan man lager en overordnet faseplan som både er gjennomførbar og trafikksikker. I tillegg kommer alternativene med forslag til hvilke arealer på anleggsområdet som skal benyttes til anleggstrafikk og hvordan lokaltrafikk og gangtrafikk skal avvikles. Alle fasene i begge alternativer er konstruert og visualisert ved hjelp av Novapoint og AutoCAD. Gruppen har i tillegg innlemmet et mindre avsnitt om utfordringer ved drifte og vedlikeholde under anleggsperioden. Gruppen har etter drøfting av de ulike alternativene kommet frem til at alternativ 2 bygger best opp under problemstillingen og forskningsspørsmålene. Vi konkluderer med at gruppen har kommet frem til en oversiktlig og gjennomførbar faseplan, som er mulig å bruke. Den ivaretar interessene til de myke trafikantene på en god måte, og sørger for at kravene til trafikksikkerhet opprettholdes. Faseplanen er utarbeidet med bakgrunn i vurderingene og forutsetningene som er gjort gjennom forskningsspørsmålene. Ved videre arbeid og eventuell bruk av faseplanen må man sørge for å gå dypere inn på de områdene som ikke er tatt videre hensyn til i denne oppgaven. Man må også sørge for å involvere alle aktuelle parter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subject3-planskryssnb_NO
dc.subjectVeikryssnb_NO
dc.subjectStatens vegvesennb_NO
dc.titleFaseplan for treplanskryss på E136, Lerstadnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Bygg-, anleggs- og transportteknologi: 532nb_NO
dc.source.pagenumber195nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal