Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNormann, Kristian
dc.contributor.advisorNilsen, Christoffer Dahlstrøm
dc.contributor.authorStavseng, André Bakkevoll
dc.contributor.authorHansen, Stein Birger Viset
dc.contributor.authorSelboskar, Magnus
dc.coverage.spatialNorway, Ålesundnb_NO
dc.date.accessioned2017-10-25T12:09:50Z
dc.date.available2017-10-25T12:09:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2462102
dc.description.abstractHensikten med oppgaven var å tilegne oss kunnskap og erfaringer til en fremtidig arbeidssituasjon, samt praktisere kunnskapen vi har tilegnet oss via studiene. I samarbeid med Norconsult AS har vi utformet en oppgave som går ut på å prosjektere og dimensjonere et næringsbygg. Oppgaven utfordret oss innen statikk, lastberegning, jordskjelvdimensjonering, tegninger og dataprogrammer. Det ble underveis utført informasjonsinnhenting og gjennomgang av relevant litteratur og teori for de ulike arbeidsoppgavene. Hovedmodellen er tegnet i Revit basert på dimensjoneringer utført i FEMDesign, Ove Sletten og EurocodeExpress. Prosjektet blir presentert i en rapport sammen med en 3D-modell og tilhørende arbeidstegninger. Rapporten inneholder et teoretisk grunnlag for anvendte metoder, fremgangsmåter og resultater. I vedleggene ligger dokumentasjon for beregningene og dimensjoneringene som ble utført.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectDimensjoneringnb_NO
dc.subjectNæringsbyggnb_NO
dc.subjectStatikknb_NO
dc.subjectLastberegningnb_NO
dc.titleProsjektering og dimensjonering av næringsbyggnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Bygg-, anleggs- og transportteknologi: 532nb_NO
dc.source.pagenumber107nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal