Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSeidu, Razak
dc.contributor.authorHemningsbye, Anders
dc.contributor.authorSchnell, Henrik Wærnes
dc.contributor.authorMalmedal, Preben Akerø
dc.contributor.authorKipperberg, Even Bjørstad
dc.coverage.spatialHessa, Ålesund, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-10-25T12:09:23Z
dc.date.available2017-10-25T12:09:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2462101
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å undersøke i hvilken grad ledningsnettet forurenser drikkevannet, og hvilken konsekvens et innsug med forurensing får for abonnenten. Hvordan mengdene med restklor endret seg under eksponering for forurensing var en viktig målestokk. Området vi valgte å fokusere på var Hessa-øya, som ligger ytterst på vestsiden av Ålesund. Dette var en stor og omfattende oppgave, så vi var først nødt til å sette oss inn i ledningsnettet og hvordan vannverkets renseprosess fungerer. I tillegg var statistikk over utbrudd og sykdomstilfeller i Europa, Norden og Norge viktig for å danne oss et bilde av det potensielle omfanget og risikoen knyttet til problemstillingen. For å simulere dette var målet å lage en modell via dataprogrammene EPANET og EPANET – MSX. Dette innebærer å bygge og kalibrere en modell mer eller mindre fra bunn av. For å gjennomføre dette brukte vi innhentet informasjon fra kommunen om ledningsnettet, vannkvaliteten og abonnenter tilknyttet ledningsnettet på Hessa. Vi gjennomførte også egne målinger av restklor ute på ledningsnettet og ved vannverket. Vi valgte å ta for oss tre forskjellige scenarier, hvor muligheten for undertrykk og innsug av forurensing og mikroorganismer var stor. Disse scenariene var: • Scenario 1: Brann - Hvordan en brann og stort forbruk av vann påvirker trykket på Hessa • Scenario 2: Utskiftning av ledningsnettet. - Hvordan et nytt, skittent rør forurenser ledningsnettet • Scenario 3: Innsug - Hvordan et brudd på ledningsnettet fører til innsug av forurensing og mikroorganismer Metode for å beregne risikoen for de nevnte scenariene er gjort ved å foreta en Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA). Verdien fra simuleringene på MSX er satt sammen med en «dose respons» og en «exposure assement» fra QMRA inn i de enkelte scenariene. Disse resultatene viste at dersom de ulike scenariene skulle inntreffe er sannsynligheten for å bli smittet tilnærmet lik 100%. Et undertrykk som fører til innsug vil dra med seg store mengder med mikroorganismer. Dette vil påvirke alle abonnentene tilknyttet ledningsnettet i de aktuelle scenariene i en simuleringsperiode på 48 timer. Under de forhold som er pr i dag, er ledningsnettet til Ålesund kommune godt nok. Dette forutsetter igjen at trykket til vannet holder seg stabilt og jevnt. Ved synkende trykk, og undertrykk viser derimot resultatene fra simuleringer at ledningsnettet, og særlig Hessa er sårbart mot forurensing. Et innsug vil få store konsekvenser. Mer utskifting av det gamle og dårlige ledningsnettet, samt bedre varsling og beredskap ved forurensing på nettet anbefales.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectLedningsnettnb_NO
dc.subjectForurensingnb_NO
dc.subjectVannkvalitetnb_NO
dc.titleSimulering av mikrobeforurensning i ledningsnettetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Bygg-, anleggs- og transportteknologi: 532nb_NO
dc.source.pagenumber155nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal