Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorÅrskog, Vemund
dc.contributor.authorKlokk, Tor-Erik Myklebust
dc.contributor.authorRamstad, Andreas Olav
dc.contributor.authorSjursen, Vegard Røsvik
dc.coverage.spatialNorway, Stryn, Oldennb_NO
dc.date.accessioned2017-10-25T12:03:31Z
dc.date.available2017-10-25T12:03:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2462097
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler en potensiell fremtidig gangbru i Olden, Stryn kommune. Cruisebåtturister som ankommer Olden, går langs riksveg 60 for å komme til sentrum. Brua er ønsket for å få turistene vekk fra vegbanen og hindre potensielt farlige situasjoner. Formålet med oppgaven er å utarbeide et forslag for gangbrua. Dette omfatter dimensjonering av bruoverbygningen, materialvalg, valg av bæresystem, design og tegning av brua. Vi vil også kontrollere om en trenger tverravstiving mot land. For å gjøre dette, utfører vi kontroll av søyler og peler og beregner den horisontale bæreevnen til jorden. For dimensjoneringen har vi funnet krav og lovverk i Statens vegvesens håndbøker, hovedsakelig N400, eurokoder og norsk standard. Vi har både beregnet for hånd og brukt dataprogrammer. Resultatet er en fagverksgangbru i stål på 247 meter med Accoya dekke, fundamentert på enkeltpeler uten tverravstiving mot land. Utkiksposten og brusegmenter på 24 m er tenkt sveist sammen på forhånd, for så å bli heist på plass med hjelp av en lekter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectGangbrunb_NO
dc.subjectBæresystemnb_NO
dc.subjectBrudesignnb_NO
dc.titleGangbru i Oldennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Bygg-, anleggs- og transportteknologi: 532nb_NO
dc.source.pagenumber272nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal