• Manulab 

      Taklo, Fredrik Siem; Ringstad, Hans-Christian; Finnson, Hans Christian Haugan (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven omhandler "Manulab"-prosjektet fra 2020, som gikk ut på å bidra i utviklingen av et forskningslaboratorium for vareproduksjon med roboter på NTNU i Ålesund. Et pilotprosjekt med prototypeprodukter ...